• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Gendarmstien

1920

Beskrivelse

Vagter på grænsen til Tyskland

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Ved den nye grænse patruljerede det danske gendarmeri, der anlagde et stisystem tæt op ad grænsen. Skillelinjen blev markeret med sten, der på den tyske side havde indridset et DR,P for Deutsches Reich, Preussen. På den danske side var et D for Danmark. Oven på stenen blev grænsens retning vist med en rille. Fra 1920 til 1958 blev stien nat og dag afpatruljeret til fods af blåklædte gendarmer. I 1959 overgik bevogtningen af grænsen til politiet. Hovedparten af patruljeringen foregik nu i biler. Med tiden gik det enestående stisystem derfor i glemmebogen.

Patruljespor med udsigt

I 1988 fik daværende Sønderjyllands Amt øjnene op for gendarmstiens muligheder. Ikke som en sti, der definerer den dansk-tyske grænse, men som en fantastisk naturoplevelse. Derfor begyndte amtet at genetablere udvalgte dele af gendarmstien. På grund af den kystnære og meget smukke placering, var det stisystemets sydøstlige del omkring Als, amtet koncentrerede sig om. I dag kan man gå i gendarmernes fodspor fra Padborg til Høruphav på Sydals. Ruten er i alt på 74 kilometer. Meget passende markerer skilte med en blå gendarm det veludbyggede stisystem. Flere steder støder man også på de grænsesten, der markerede grænsens forløb for fortidens patruljerende gendarmer.

Skrevet af Mie Ellekilde

Du er kun dig

Du brækker dine illusionistiske tilbøjeligheder / ud over min regnbues endested. / Mine håb, mine drømme knækker / du kaster ansvaret mod himlen / med himmelvendte øjne / Løfter skuldrene i opgivenhed / Sender ansvaret bort. / Skjulestedet og hemmeligheden står åbent / berøvet og plyndret / sågar dens SÅRBARHED. / Tilbage står min udtrykte / forventning / Ubesvaret / Blottet / Jeg brækker mig i tanker / Brækker tankerne i tu / Kaster dem mod jorden / Desillusioneret / Der er kun ét ansvar tilbage / i tusinder millioner af brækkede stykker /Jeg falder over dem på stien / de kalder i en hvisken på mig / "Du er kun dig, du kan regne med" / "Du er kun dig, du kan brække dig over" /"Du er kun dig, du kan samle dit ansvar omkring"/ Omend det er uundgåeligt / Smerter den indre monolog / Tvivlen der kommer fra én selv / Mod én selv / Når du'et du taler til er dig selv /Når du kun taler til dig / ikke med dig / Når du selv er din hårdeste dommer / Når du spænder et ben for du'et / Falder / Bløder / Men du'et ikke tænker hvor er hjælpen? / Men du'et selv tørrer blodet bort / Må trøste sig selv / Tja, Du er jo kun dig selv, du kan regne med, du! / Lige i dette øjeblik / Da du faldt / Havde alle de andre du'er travlt / Travlt, med at pleje deres 'du' / Og STOP den selvmedlidenhed, du! / Du kan bare lade være med at falde en anden gang / For du er kun dig selv du kan regne med!

Skrevet af Christina Krogh Meilandt

I dialektikken bliver VI til - til døden os skiller

Du drog mine øjne til et spejl af hvad du så / Hvordan du betragtede mig / Jeg kan ikke hilse på gensyn / Før jeg har sagt farvel / Min afsked er ikke kun min egen / afgrænset fra verden / Min afsked ER i verden / Jeg tager afsked MED noget / Med nogen / For hvem min afsked ikke kun er min / men også bliver hans / Derfor spejlet / Det ville være mindre smertefuldt at græde med sigSelv / Skjulte tårer / der ikke kalder på omsorg / Hellere egen omsorg end at kalde på dig / Er jeg forpligtet til afskeden i mødet? / Mødet hvor han spejler mig og jeg ham? / Tænk at kunne fornægte den fælles afsked! / Tænk at udnævne afskeden til et soloprojekt! / Tænk at gøre sig fri af verden! / Gendarmstien fortæller mig i en hvisken / noget hemmeligt / Det er ikke nok at forstå, siger han / Du må også blive forstået / blive til i forståelsen / Den ene og den anden vej og så tilbage igen / Uendeligt / Du må ikke bare tilgive / Du må også blive tilgivet / blive til i tilgivelsen / Jeg er ikke kun et MigSelv / Jeg er til i forhold til dig / Du et digSelv i forhold til mig / Sammen starter vi en uendelig blikdans uden begyndelse og slutning / Vore kroppes sammensmeltning fortæller historien om et vi / Der drog os til nærvær / Jeg aer dig / Det er ligegyldigt hvem der aede hvem først / Vi kan alligevel ikke huske det / Vi glemmer det / hvor det hele startede / Vi ser ikke hvem der slutter det / vi glemmer det / Lige nu i mødet / Om det er i afsked eller på gensyn / Vi ved det ikke / Whatever

Skrevet af Christina Krogh Meilandt

Kolofon

Administrator
Mie Ellekilde
Fotograf
Bent Madsen
Fotograf
Bent Rønberg
Fotograf
Christina Krogh Meilandt
Fotograf
Christina Krogh Meilandt
Fotograf
Christina Meilandt
Fotograf
Egen optagelse
Fotograf
Mie Ellekilde
Forfatter
Christina Krogh Meilandt
Forfatter
Mie Ellekilde

Relaterede emner