• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Højer Sluse

1861

Beskrivelse

Sikker havn ved Vadehavet

Højer Sluse vest for Tønder blev bygget samtidig med Højer-Siltoft-diget 1861. Tidligere kunne skibene uhindret sejle ind i Højer Kanal. Med en åben sluse i diget kunne skibe med mast sejle ind til i Højer Havn, som blev anlagt inden for diget. Havnen lå i forbindelse med Slusefabrikken, der fremstillede fodermel. Højer Havn blev først og fremmest brugt som godshavn, især for byggematerialer, brændsel og kunstgødning til egnens virksomheder. Travlheden i erhvervshavnen ebbede ud med opførelsen af et fremskudt dige i 1982. Slusen i det nye dige var nemlig lukket. Den gamle sluse bruges stadig som ekstra sikring ved stormfloder.

Omstigning til ferieparadis

Bag Højer Sluse lå tidligere en sikker handelshavn med trafik og travle virksomheder. Men havnen var i mange år også rammen om turisttrafik. Gæster til kurbadene på Sild rejste til og fra vadehavsøen med dampskib fra Højer, hvor de kom til med tog. På ruten fra Hamborg blev ekstratog sat ind og kørte direkte til kajen ved slusen. Da Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920, blev passagervogne fra Tyskland plomberet ved grænsen og først åbnet igen ved ankomsten til Højer. På den måde undgik de rejsende at skulle igennem toldkontrol to gange på turen til tyske Sild. Kurbaderne fik en rute uden om Højer i 1927, da Hindenburgdæmningen åbnede mellem Klanxbüll og Sild. Samtidig stoppede togtrafikken til Højer Sluse.

Skrevet af Elsemarie Dam-Jensen

Kolofon

Administrator
Elsemarie Dam-Jensen

Relaterede emner