• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Himlingøje

0200

Beskrivelse

Stod Danmarks vugge her?

Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.

Hjem fra kamp i småstykker

En af gravene havde en særlig grum historie at fortælle: Under en nu forsvundet høj havde man begravet en cirka 20-årig ung mand i en udhulet egestamme sammen med et rigt udstyr af fornemme romerske genstande. Så langt så godt. Men ved udgravningen kunne man se, at knoglerne ikke var placeret anatomisk korrekt - liget måtte have været parteret og næsten opløst, da det blev lagt i graven. Det rige udstyr tyder på, at den unge mand har været høvdingesøn. Måske har han været i soldatertjeneste i den romerske hær, men faldet i et fremmed land og kommet hjem i småstykker.

Skrevet af Dorte Veien Christiansen

Kolofon

Administrator
Dorte Veien Christiansen
Fotograf
Thomas Roland
Forfatter
Dorte Veien Christiansen

Relaterede emner