• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Hvidbjerg Klitplantage

1850

Beskrivelse

Bjergfyr mod sandflugt

Hvidbjerg Klitplantage er en godt 800 hektar stor statsskov en snes kilometer sydvest for Thisted. Dens ældste dele rækker tilbage til 1850'erne. De blev anlagt af sandflugtskommissær C. C. Andresen. Plantagen ligger i den østlige udkant af hede- og klitområdet omkring Lyngby. Placeringen er typisk for plantager, der er anlagt for at standse klittens sandvandring østover. Træarterne fyr og gran er også karakteristiske for klit- og hedeplantager. Klitplantagens oprindelige ejer C. J. Møller var en ivrig plantningsmand. Han mindes i plantagen med den monumentale tekst: ”Han gik foran med træplantning og jysk kvægavl”.

Villa Bjergfyr

Bjergfyr er Hvidbjerg Plantages dominerende træart. Den vokser ikke naturligt i Danmark, men stammer fra Sydeuropa. Arten blev indført og dyrket i store mængder i forbindelse med 1800-tallets jyske plantageanlæg. Dengang var den så populær, at Hedeselskabets stifter, vejingeniøren Enrico Dalgas, ligefrem opkaldte sin Villa Montana i Århus efter dens latinske navn, Pinus montana. Senere er bjergfyrens popularitet dalet i skovbruget. Allerede omkring 1900 mente skovbrugsprofessoren C.V.Prytz, at det ikke var skove men ’bjergfyrheder’, der var kommet ud af alle anstrengelserne. I dag bekæmpes bjergfyr som en udansk og uønsket indtrænger på mange hedearealer, hvor den forynger sig med stor succes.

Skrevet af Bo Fritzbøger

Kolofon

Administrator
Bo Fritzbøger
Fotograf
Kort & Matrikelstyren

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner