• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Jelling

0750

Beskrivelse

Kernen af dansk historie

Meget af dansk historie blev skabt i Jelling. Det var her kongehuset blev cementeret, og det var her Danmark officielt skiftede fra hedenskab til kristendom. I løbet af få årtier i 900-tallet placerede kongerne Gorm og sønnen Harald Blåtand Danmark på Europakortet. Jelling-komplekset består i dag af togravhøje, en kirke og to runesten. Det ældste monument fra vikingetidskomplekset er måske en mægtig skibssætning på over 150 meter i længden. Midt i 900-tallet rejste Gorm runestenen for sin hustru Thyra. Nordhøjen er opført år 959. Sydhøjen er lidt yngre. Den Første kirke i Jelling var af træ, bygget omkring 965.

Dronning af anden rang

Frederik den Fjerde traf Anne Sophie Reventlow til et maskebal. Senere bortførte han hende og giftede sig med hende. Kongen var allerede gift med dronning Louise – og Reventlow blev kun giftet til ’venstre hånd’. Da Dronning Louise døde i 1721 rykkede Anne Sophie Reventlow fra venstre til højre hånd – kun to dage efter begravelsen. Tre måneder senere stod Anne Sophie i Jelling i selskab med kongen og præsten Mouritz Højer. Frederik den Fjerde havde i 1704 beordret, at nordhøjen, ”dronning Thyras høj”, skulle udgraves. Anne Sophie Reventlow skulle nu være med til at føre kongeslægten videre. Hun fødte tre børn. De døde imidlertid alle som spæde. Efter kongens død blev Anne Sophie forvist til Clausholm – hvor kongen oprindelig havde bortført hende fra.

Skrevet af Peter Pentz

Kolofon

Administrator
Peter Pentz
Fotograf
Jesper N. Sørensen
Fotograf
Jytte Nielsen
Fotograf
Thomas Roland

Relaterede emner