• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Korsør Slot

1300

Beskrivelse

Fæstningstårn i flere udgaver

Resterne af Korsør Slot ligger nord for det gamle Korsør - oprindeligt på en lille ø ved indsejlingen til Korsør Nor. Slottets to fløje blev revet ned i 1812, men tårnet står endnu. Det blev bygget i 1300-tallet som afløser for det ældre Tårnborg inde i noret. Fra Korsør kontrollerede man sejladsen på Storebælt, og tidens nye og dyberegående skibe kunne søge læ i norets indsejling. Tårnet var middelalderfæstningens stærkeste led og sidste tilflugtssted. Kun i Vordingborg og på Hammershus har Danmark lige så velbevarede fæstningstårne. Under Svenskekrigene (1658-1660) moderniserede svenskerne fæstningen med kanonbastioner.

Tårnet taler for sig selv

En bygning kan læses som en bog. Derfor ved vi meget om det bevarede tårn fra Korsør Slot, selvom der ikke findes skriftlige kilder, som fortæller om tårnets oprindelige udseende. Undersøgelser af murværket viser, at tårnet i begyndelsen var på fire etager med krenelering og skydeskår. Det havde indgang på anden etage og en såkaldt "hemmelighed", et toilet, der var bygget uden på muren på tredje. Adgangen til toilettet blev muret til, da tårnet i middelalderen blev forstærket indvendigt og forhøjet med to etager. I vinduesnicherne kan man se forstærkningen. I stedet fik tårnet en kamin. De to øverste etager blev tilføjet efter middelalderen. Lån en nøgle på museet, gå på opdagelse i murværket – og lad tårnet tale.

Skrevet af Mette Svart Kristiansen

Kolofon

Administrator
Mette Svart Kristiansen
Fotograf
Mette Svart Kristiansen

Relaterede emner