• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Kronborg

1570

Beskrivelse

Hamlets hjemmebane

Kronborg er opført af Frederik den Anden 1574-85. Slottet afløste Erik af Pommerns middelalderborg Krogen og kom med sine fæstningsværker til at beherske indsejlingen til Øresund. Kronborg blev først bygget i røde teglsten, men i 1577 besluttede man at beklæde slottet med sandsten. Det firfløjede bygningsværk er et hovedværk i dansk renæssancearkitektur. Kobbertækte tårne og spir pryder bygningen, og særlig imponerende er kirkefløjens gavl. Højest er det såkaldte Trompetertårn med etagespir. Slottet brændte 1629, men Christian den Fjerde lod faderens værk genopbygge.

Øresunds vogter

Kronborg har opnået verdensberømmelse gennem Shakespeares skuespil Hamlet, der foregår på slottet. Kronborg var også kendt for at rumme Nordeuropas største dansesal. Fra 1400-tallet til 1800-tallet spillede slottet en central rolle ved opkrævningen af sundtolden, som alle skibe, der sejlede gennem Øresund, skulle betale. Især når man kommer sejlende fra nord og har slottet om styrbord, forstår man, hvilken betydning Kronborg har haft som fæstningen, der beherskede Øresund. Sundtolden gjorde tillige Helsingør til landets mest kosmopolitiske by, kendt af alverden. I slottets kældre, kasematterne, kan man se statuen af den slumrende kæmpe Holger Danske. Som et af de få danske verdensarvssteder er Kronborg kommet på UNESCO's Verdensarvsliste.

Skrevet af Claus M. Smidt

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

I 1915 blev en del af Kronborgs indre åbnet for publikum i form af et nyt museum om Danmarks søfartshistorie. Udstillingerne var placeret forskellige steder på slottet, inden de fandt deres plads i tre fløje af 1. salen. Her har millioner af mennesker siden hen fået et indblik i dansk søfarts mange facetter. I 2012 flytter museet væk fra Kronborg til et funklende nyt museum omkring den store dok på det tidligere Helsingør Skibsværft, der ligger i udkanten af Kronborgs volde. Du kan følge med i arbejdet med det nye søfartsmuseum her: http://fyrskibet.dk/

Skrevet af Benjamin Asmussen

Shakespeare og de danske muser

”.. thanks, Rosencrantz and gentle Guildenstern”. Sådan takker prins Hamlet sine to kammerater i Shakespeares udødelige skuespil fra 1601. De to adelsmænd med de danskklingende navne er kun bifigurer i dramaet. Men de spiller muligvis en hovedrolle i forståelsen af, hvorfor den engelske forfatter henlagde handlingen i ”Hamlet” til Danmark. Historien vil nemlig vide, at de danske adelsmænd Frederik Rosenkrantz og Knud Gyldenstjerne i 1590’erne opholdt sig i England. Hovedformålet var at besøge dronning Anne af Skotland, der var dansk prinsesse. På rejsen mødte de to danskere til en fest ingen ringere end selveste William Shakespeare. Derfor er det ikke usandsynligt, at det var Frederik og Knud, der fik sporet den senere så berømte forfatter ind på at skrive Hamlet. En historie, der tager udgangspunkt i det danske sagn om prins Amled. Sendte Shakespeare ved navngivningen af dramaets to uheldige adelsmænd en skæv hilsen til sine gamle danske venner? Shakespeares fortælling om Hamlet er blevet opført på Kronborg, siden en gruppe amatørskuespillere i 1816 fremsagde de berømte blankvers på slottet. Siden er det blevet til verdensstjerner som Laurence Olivier, Kenneth Branagh og Jude Law i rollen som den danske prins.

Skrevet af Thomas Roland

Kolofon

Administrator
Claus M. Smidt
Fotograf
F. Bentler
Fotograf
Benjamin Asmussen
Fotograf
Bo Juni
Fotograf
Jesper N. Sørensen
Fotograf
Palabra/Heritage Agency of Denmark
Fotograf
Per Wessel
Fotograf
T.Dam. Them
Fotograf
T.Dam.Them
Fotograf
Thomas Roland
Fotograf
Thomas Roland, Heritage Agency of Denmark
Forfatter
Benjamin Asmussen
Forfatter
Thomas Roland

Relaterede emner