• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Lammefjorden

1874

Beskrivelse

Liv på bunden af fjorden

Med en vanddybde på syv meter er Lammefjorden verdens dybeste inddæmning. Landvindingen af Lammefjordens 5630 hektar var en storstilet kulturteknisk bedrift, da den blev gennemført i årene 1872-1874. Initiativet udgik fra den driftige lensbaron Georg Frederik Zytphen-Adeler på Dragsholm. Der opstod et helt nyt bysamfund i Fårevejle på bunden af den udtørrede fjord, der blev til fremragende landbrugsjord. Samtidig blev trafikforbindelsen forbedret på afgørende vis mellem Odsherred og det øvrige Sjælland. Tørlægningen blev muliggjort af dæmningen mellem Audebo og Gundestrup i 1874, men selve udtørringen var først tilendebragt i 1943.

Tysk kapital i Lammefjorden

Til trods for at Lammefjords-projektet bidrog med næsten 6000 hektar nyt land til det stærkt amputerede Danmark efter nederlaget i 1864, måtte initiativtagerne rejse helt til Hamborg for at skaffe kapital. Projektet havde været under opsejling siden 1852, men gik først i gang i 1872 med tysk kapital og tysksprogede vedtægter. Hverken den danske stat eller bankverden ville investere i nyt land til erstatning for det tabte Sønderjylland. Først langt senere opfandt eftertiden den nationalromantiske myte om ”hvad udad tabes, skal indad vindes” som slagord for landvindingen. Selve mottoet stammer fra digteren H.P. Holst, og anledningen var den store Industri- og Kunstudstilling i København i sommeren 1872.

Skrevet af Kjeld Hansen

Kolofon

Administrator
Kjeld Hansen
Fotograf
Markersen & S

Relaterede emner