• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Lindøværftet og Munkebo

1956

Beskrivelse

Værft, by og grønne bælter

Historien om Lindøværftet og byen, Munkebo, har rødder tilbage til 1918, hvor skibsreder A. P. Møller anlagde et stålskibsværft ved Odense Kanal. I 1950'erne kunne værftet ikke længere matche tidens krav til moderne skibsbyggeri, og der var behov for et nyt værft. I 1956 blev det besluttet at opføre et værft ved Lindø. Det blev indviet 23. november 1959. Med samme hast opstod der i løbet af få år en helt ny fabriksby nord for det lille fiskerleje, Munkebo.

En planlagt by

Lindøværftet spillede en aktiv rolle i forbindelse med anlæggelsen af Munkebo by. Værftet oprettede derfor Ejendomsselskabet Lindø A/S i 1958, der havde til formål ”at tilvejebringe billigst muligt gode boliger ved opførelse eller erhvervelse af parcelhuse, rækkehuse eller etageejendomme”. I perioden 1958-1964 opførte Ejendomsselskabet 833 huse i byen. Byplanen blev udarbejdet i 1960-1961 af en af landets fremmeste byplanlæggere, Peter Bredsdorff, hvilket blandt andet betød, at bygningerne fik et ensartet præg. Det var planens gennemgående idé, at alle indbyggernes behov skulle opfyldes i nærområdet. Der blev derfor opført et bycenter efter amerikansk forbillede, mens indbyggernes rekreative behov kunne opfyldes i de grønne bælter, der også indgik i byplanen. Boligbebyggelsen, bycentret og beplantningen udgjorde tilsammen en helhed. Det var helt nyt i dansk sammenhæng.

Skrevet af Mette Ladegaard Thøgersen

Kolofon

Administrator
Mette Ladegaard Thøgersen
Fotograf
Ejendomsselskabet Lind
Fotograf
Gordon C Harrison http://www.gordon-c-harrison.co.uk
Forfatter
Mette Ladegaard Thøgersen

Relaterede emner