• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Lovns

2000

Beskrivelse

Et forsvarsanlæg i miniudgave

Yderst på næsset ved indsejlingen fra Hvalpsund til Lovns bredning ligger et lille ringformet voldanlæg – en såkaldt ringvold. Arealet inden for volden er i dag blot en svag sænkning på 10 meter i diameter. Rundt langs ydersiden af volden er der en uregelmæssig voldgrav, der er op til tre meter dyb. Mod øst afbrydes den et sted af en dæmning. Den gør det nemmere at komme ind i ringvolden fra den modsatte side af kystskrænten. Ringvolden er aldrig blevet udgravet, så vi ved ikke med sikkerhed, hvornår forsvarsanlægget er fra. Både jernalder, vikingetid og middelalder er mulige dateringer.

Udkigspost for fjendtlige skibe

Jeg har store forventninger til mit første personlige møde med ringvolden. Forude åbner sig en lysning. Kort efter bliver mine strabadser op og ned ad kystskrænten ad tilgroede stier belønnet. Udsynet over Hvalpsund er formidabelt denne junidag. Hjemme ved mit skrivebord har ringvolden skabt fascination og frustration. Nogle få ringvolde i Jylland er dateret til jernalderen. Men de er større. Her er knap nok plads til en enkelt bygning. Det skulle da lige være et tårn. Fra tårnet ville der være fuldt overblik over sundet og bredningen, og man kunne signalere videre om fjendtlige skibe til andre fæstningsanlæg. Sådan et system af befæstede varslingstårne ville ikke være utænkeligt i 1000- eller 1100-tallet. Måske er vigtige advarsler nået helt til Viborg i den tidlige middelalder.

Skrevet af Per Ole Rindel

Kolofon

Administrator
Per Ole Rindel
Fotograf
Per Ole Rindel

Relaterede emner