• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Lynetten

1980

Beskrivelse

Renseanlæg redder Øresund

Renseanlæg Lynetten er Danmarks største spildevandsanlæg. Anlægget blev indviet i 1980. Det ligger på et opfyldt areal på nordspidsen af Refshaleøen, tæt ved det gamle søfort. Det oprindelige anlæg var kun indrettet til at fjerne organisk stof i et slamanlæg med indblæsning af ilt. Kravene i Vandmiljøplanen fra 1987 betød en omfattende udbygning af anlægget. I 1997 blev et væsentligt moderniseret og udbygget anlæg taget i brug, så også kvælstof og fosfor kan fjernes ved en kombination af biologiske og kemiske processer. Lynetten modtager spildevand fra et område på 76 kvadratkilometer med cirka 535.000 indbyggere.

Pløresund

Væksten i privatforbruget og industrien efter anden verdenskrig lagde stort pres på Københavns kloaksystem, der ikke var fornyet siden 1900-tallets begyndelse. København havde tillid til Øresunds ”meget store selvrensende evne”. Den blev gjort til skamme i takt med, at nye kemikalier, sulfo og mange millioner liter ubehandlet spildevand løb ud i Øresund. Sundet blev op gennem 1960'erne døbt ”Pløresund” i presse, aviser og daglig tale. Forureningen kunne ses som små skumbjerge på vandet eller bræmmer af skum ved strand og å. Efter en lang debat gav Københavns Kommune i 1974 sin største enkeltbevilling nogensinde. 590 millioner kroner til Renseanlæg Lynetten på Refshaleøen.

Skrevet af Georg Stenstrop

Kolofon

Administrator
Georg Stenstrop
Fotograf
John Jørgensen
Fotograf
Kurt Lorentzen
Fotograf
Lynettef

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner