• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Misthusum

1200

Beskrivelse

En landsby ædt af havet

Misthusum var en lille landsby, der lå på otte små kunstige høje i marsken sydvest for Skærbæk mellem Bredeå og Røgelstrømmen. Udgravninger viser, at landsbyen blev grundlagt i 1200-tallet. Misthusum blev adskillige gange ødelagt af stormflod, især stormfloden i 1634. Indbyggerne vendte dog hver gang tilbage og byggede landsbyens gårde op igen. I 1811 fraflyttede de sidste beboere omsider landsbyen, og de sidste gårde blev revet ned. Af nedbrydnings-materialer blev der bygget et lille hus på et af værfterne til brug for markmanden. Det var en lønnet hyrde, som om sommeren holdt øje med kvæget i Ballum Enge.

Myten om "Den svorne vej"

Markmandsordningen eksisterede til lidt ind i 1900-tallet. I dag står markmandshuset tomt og åbent for besøgende. Huset ejes af Museum Søndejylland. Fra Hjemsted Banke går den gamle markvej til markmandshuset. Denne vej kaldes ”Den svorne vej” på grund af sin historie. Det fortælles, at bønderne i Skærbæk og i Misthusum var blevet uenige om, hvem der ejede vejen. Da parterne skulle aflægge ed på ejerskabet til vejen, fyldte bønderne fra Misthusum jord fra deres egne marker i deres støvler og svor, at den jord, de stod på, var deres. Alle de bønder, der svor falsk, døde på voldsomme måder og blev kun reddet fra helvede ved en from piges mellemkomst.

Skrevet af Inger Lauridsen

En guidet tur på Markmandsstien er en god naturoplevelse

Jeg var med på en guidet tur på ca 8 km. i foråret 2012. Vi så Misthusum, oplevede Vadehavet, så sluserne og hørte om områdets kulturhistorie. Vi så også møllerne i Ballum Enge og naturligvis de store fugleflokke, som holder rast i Ballum Marsken på deres nordgående træk. Da jeg var der var vi også heldige at se en havørn, derfor er det en god ide at medbringe en kikkert. Det var en tur med naturguider.dk og de har jævnlig ture som kan ses på hjemmesiden www.naturguider.dk.

Skrevet af Erling Sørensen

Kolofon

Administrator
Inger Lauridsen
Fotograf
Erling Sørensen
Forfatter
Erling Sørensen

Relaterede emner