• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Munkegårdsskolen

1957

Beskrivelse

Efterkrigstidens folkeskole

Munkegårdsskolen blev tegnet af arkitekt Arne Jacobsen i 1948, og blev indviet i 1957. Opbygningen er enkel og logisk med tre brede enetages længer, hvor klasseværelserne er placeret, og en fjerde toetages med faglokaler. Disse forbindes af fem tværgående glasgange. I mellem ligger indbydende små gårdhaver, anlagt af arkitekten med varierende beplantning og belægning. Festsal, lærerværelse og administration grupperer sig i to etager omkring indgangen. Den lave skolebygning er dimensioneret til 1000 elever, men fremstår i en imødekommende og overskuelig skala.

Et moderne skolebyggeri

De store krigsårgange krævede fokus på skolebyggeri fra slutningen af 1940’erne og ind i 1950’erne. Arkitekterne udviklede arkitektoniske løsninger, der kunne understøtte de nye tiders ændrede pædagogiske idealer - herunder børns behov for lys og fysisk udfoldelse. Med Munkegårdsskolen blev arkitekturen tænkt som en strukturel ramme, der fleksibelt lod sig tilpasse de forskellige funktioner. Det lave horisontale byggeri med de skrånende tagkonstruktioner mindede om en fabrik med sit nøgterne formsprog, hvor shedtag optimerede lysindtaget i de rummelige klasseværelser. Arkitekten designede alt inventaret fra møbler til belysning, så Munkegårdsskolen blev et gennemført eksempel på et ’Gesamtkunstwerk’. Munkegårdsskolen fik stor indflydelse på det efterfølgende danske skolebyggeri, og satte også spor udenfor landets grænser i den internationale debat.

Skrevet af Anne-Louise Sommer

Kolofon

Administrator
Anne-Louise Sommer
Fotograf
Ole Akh
Forfatter
Anne-Louise Sommer

Relaterede emner