• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Næstved Havn og Karrebæksminde

1937

Beskrivelse

Én by – to havne

Næstveds beliggenhed lidt inde i landet ved Susåen og ikke ved kysten er atypisk for en dansk købstad. Åen blev gjort dybere og sejlbar for pramme sidst i 1700-tallet, men i første omgang blev der ikke gravet en kanal, og havnen blev anlagt længere væk. I årene 1807-12 blev der bygget en satellithavn ved Karrebæksminde ud for Enø, en førindustriel havn med fiskerleje, hvor kornet fra Næstved kunne udskibes. Karrebæksminde oplevede derfor en del vækst i 1800-tallet, men Næstved tog revanche, da der blev gravet en 42 meter bred kanal og anlagt en industrielt præget havn ved byen 1935-37.

Ny Maglemølle Papirfabrik

I 1930'erne var den ingeniørmæssige ekspertise og entreprenørernes maskiner store nok til, at gravning af en mere direkte kanal til byen, rørlægning af Susåen og etablering af kajmure kunne gennemføres nogenlunde planmæssigt. Næstved Havn er bemærkelsesværdig på grund af det store fabriksanlæg, der blev anlagt til Ny Maglemølle Papirfabrik fra 1935. Den private industrihavn blev opført med et krananlæg i to etager over 375 meter. Fabriksanlægget er løbende blevet suppleret og fremstår som et stort, knopskudt bygningskompleks. Ny Maglemølle er et enestående dansk industrianlæg med usædvanligt mange velbevarede kraner. De er en stor sjældenhed på danske havne i dag. Virksomheden driver stadig et afsværtningsanlæg, men bruger ikke længere hele fabrikken. I 1995 blev Maglemølle Erhvervspark etableret med henblik på at leje resten ud til erhverv.

Skrevet af Henrik Harnow

Kolofon

Administrator
Henrik Harnow
Fotograf
m.bom

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner