• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Nørreby Hals

1899

Beskrivelse

Den ubrugelige inddæmning

Nørreby Hals på Nordfyn blev inddæmmet i 1875 af to lokale bønder. I 1918 blev der bygget en vindmotor til at pumpe vandet ud fra den otte hektar store dæmning. Alligevel lykkedes det aldrig at dyrke noget på den tidligere fjordbund. I dag er den rustne vindmotor den eneste af sin slags, der stadig er bevaret på Nordfyn. Vindmotoren er stærkt truet af forfald. I græsset for foden af møllen ligger resterne af den Archimedesskrue, der løftede vand ud af inddæmningen, når vinden drev motoren rundt. I dag er inddæmningen levested for strandengens fugle og planter. Derfor er området naturfredet.

Intet andet end sulteføde

I 1899 blev politiassistent Petersen fra Bogense sendt op til det inddæmmede område ved Nørreby Hals. Lodsejerne havde fået 20 års skattefrihed på det indvundne land. De tyve år var gået, og nu skulle politiet tage affære. Ifølge politirapporten var der ikke meget at komme efter: ”Hele det inddæmmede areal udgør i alt 15 tønder land, hvoraf cirka en tredjedel stadig står under vand og her vokser kun værdiløse planter. Den øvrige del af arealet er af en temmelig dårlig beskaffenhed og med undtagelse af cirka en halv tønde land, som er tjenlig til slæt, yder resten en så tarvelig græsgang, at der herpå kun kan sultefødes noget ungkvæg."

Skrevet af Kjeld Hansen

Kolofon

Administrator
Kjeld Hansen
Fotograf
Morten Stenak

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner