• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Odense Tugt- og Manufakturhus

1752

Beskrivelse

Fattigforsorg og fabrik

På Klosterbakken 13, midt i Odense, ligger et smukt, gulkalket bindingsværkshus i to etager. Huset kan fortælle om 250 års fattig- og socialhistorie. Bag murene har fattige børn, voksne og gamle været indespærret, mens de arbejdede for føden. Odense Tugt- og Manufakturhus var ét blandt fire i Danmark, som kongen byggede. De andre lå i Stege, Viborg og København. Odense Tugt- og Manufakturhus er det eneste, der er bevaret. I dag har Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning til huse i det gamle og fredede Tugt- og Manufakturhus.

"Et dobbelt nyttigt Huus"

Over indgangen til det tidligere Tugt- og Manufakturhus i Odense stod der: "Et dobbelt nyttigt Huus, som dobbelt Nytte bringer. Det lærer flittighed og Betleriet tvinger. Vor store Friderich vor Konge eije god, paa begge deele har saa viislig raadet bod. 1752” Huset på Klosterbakken 13 var rigtigt nok et nyttigt hus. Det fungerede nemlig både som fattigforsorg og fabrik. Her tvangsanbragte man fattiglemmer, der blev taget i ’løsgængeri’ (arbejdsløshed),’betleri’ (tiggeri) og usædelighed (amoralsk livsførelse). Man satte dem til hårdt fysisk arbejde for deres kost og logi. Her blev blandt andet produceret klæde, grus, papirposer og måtter. De fleste af de anbragte var ældre kvinder og mænd, men også mange børn blev anbragt i det "nyttige" hus.

Skrevet af Kathrine G. Bjerregaard

Kolofon

Administrator
Kathrine G. Bjerregaard
Fotograf
Fotograf Forstander J. Clemens Pedersen, ejer Odense Bys Museer
Fotograf
Fotograf Hugo Matthiessen, ejer: OdenseBysMuseer
Fotograf
Fotograf forstander Clemens Pedersen, ejer Odense Bys Museer
Fotograf
Fotograf/J. Clemens Pedersen
Fotograf
Odense Bys Museer
Fotograf
kunstner Forstander J. Clemens Pedersen
Forfatter
Kathrine G. Bjerregaard

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner