• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Prins Carls Skole

1719

Beskrivelse

Prinsens landsbyskole

Prins Carls Skole i Store Torøje ligger tæt ved Fakse på Sydsjælland. Skolen blev bygget i 1719, og den er en af Danmarks ældste bevarede landsbyskoler. Det lille bindingsværkshus var opført til at rumme 70 fattige børn fra Store Torøje. Prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig var Frederik den Fjerdes søskende. I begyndelsen af 1700-tallet oprettede prins Carl og prinsesse Sophie hedevig en række skoler på deres godser. Prins Carls Skole er den eneste der stadig står. Skolen fungerede som skole frem til cirka 1820. I dag rummer bygningen et lille skolemuseum.

Bondebørn skal også belæres

Prins Carl blandede sig ikke i statslige forretninger. Foretrak at leve tilbagetrukket på sine godser, Jægerspris og Vemmetofte. På godserne brugte prinsen sin tid på jagt og hesteopdræt. Prins Carl var også stærkt påvirket af pietismen. Det fik ham til at engagere sig i sine bønders livsvilkår. Han havde særligt fokus på at oprette skoler til børnene, hvor de kunne lære basale færdigheder. Han fik sin inspiration fra overkammerherre Carl Adolf von Plessen. Ligesom kongehuset var Plessen meget optaget af pietismen. Han opførte og drev selv 14 skoler på sine godser ved Næstved. Skolerne er kendt som de ´Plessenske skoler´ eller Greveskolerne

Skrevet af Keld Grinder-Hansen

Kolofon

Administrator
Keld Grinder-Hansen
Fotograf
Allan T

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner