• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Røj

1896

Beskrivelse

Domænegården ved Møgeltønder

Siden 1661 var Røj knyttet til grevskabet Schackenborg. Men i 1798 blev gården afhændet og var fra 1823 til slutningen af 1800-tallet ejet af slægten Feddersen. Det var formodentlig Berend Feddersens arvinger, der i 1903 solgte Røj til den preussiske stat for 151.000 mark uden besætning eller inventar. I 1951 kom gården tilbage til Schackenborg ved et mageskifte med Store Tønder, øst for Tønder. Gårdens nuværende bygninger er opført i 1916. Den velbevarede og smukke hovedbygning er opført i tysk/dansk hjemstavnsstil. I dag bor Schackenborgs godsforvalter på Røj.

Landbrug som tysk indoktrinering

Ordet domæne er afledt af det franske ”domaine de l’état” – statsgods. Fra 1896 begyndte den preussiske stats at oprette domænegårde især i de mest dansksindede dele af Sønderjylland. Det var et led i Preussens fortyskningspolitik i landets grænseområder i Polen, Rhinlandet og Nordslesvig. I stedet for at ansætte domænebestyrere overlod den preussiske stat de opkøbte gårde til forpagtere. Mod en lille forpagtningsafgift kunne de beholde gårdens udbytte. Domæneforpagterne var derfor interesserede i at gøre deres gårde til mønsterbrug. De skulle tjene som forbilleder for egnens bønder og påvirke dem i tysk retning. Fra 1896 til 1916 blev der oprettet i alt 36 domænegårde i Sønderjylland.

Skrevet af Inger Lauridsen

Kolofon

Administrator
Inger Lauridsen
Fotograf
Charlotte Lindhardt
Forfatter
Inger Lauridsen

Relaterede emner