• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Ravning

2000

Beskrivelse

Kend udskiftningen på knækket

Landsbyen Ravning ligger ved Vejle. Byens gårde og huse ligger spredt langs den nord-syd gående bygade. Rundt om landsbyen ligger jorderne. Visse steder er jordstykkerne stadig indrammet af jordvolde i en slags vifter rundt om landsbyen. De stammer fra dengang, landsbyens jorde blev omfordelt ved den såkaldte udskiftning i 1785. Her besluttede godsejeren på Engelsholm efter råd fra landinspektør Wesenberg, at gårdene skulle blive liggende i landsbyen frem for at flytte ud. Landinspektørens inddeling af jordlodderne ses tydeligt på de lige vejforløb, der pludselig knækker vinkelret. Knækkene afspejler, at bønderne ikke skulle have en vej tværs gennem deres marker.

Jorderne rundt om Ravning

Bønderne i Ravning fik også del i jorderne nord og syd for landsbyen. Den jord, der lå udenfor landsbyens centrale jord, kaldte man udmarksjord. Mod nord blev udmarksjorden fordelt mellem gårdene. Det var tørvemose og eng. Disse lodder blev senere udstykket til selvstændige landbrug. Syd for Ravning var der både skov på skrænterne ned mod ådalen og frugtbar eng ved Vejle Å. Engen var indtil midten af 1900-tallet en meget vigtig ressource til hø for gårdmændene. Landsbyen er anlagt i den tidlige middelalder, hvor adgangen til de omkringliggende arealer havde stor betydning. Også på Ravning Skovs vestkant mærker man fortidens vingesus. Her ligger en stor ringvold kaldet Troldborg Ring. Den vidner om, at her lå en tilflugtsborg i jernalderen.

Skrevet af Per Grau Møller

Kolofon

Administrator
Per Grau Møller
Fotograf
Johan Hansen
Fotograf
Thomas Roland
Forfatter
Per Grau Møller

Relaterede emner