• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Regensen

1625

Beskrivelse

Danmarks fornemste kollegium

Regensen er Danmarks næstældste kollegium efter Valkendorfs fra 1588. Det er fra gammel tid Københavns mest prestigefyldte studenterbolig. Regensen blev opført i 1618-23 som hjem for 120 studenter på initiativ af Christian den Fjerde. Den gamle bygning gik til ved Københavns brand 1728. Den blev genopført i sin nuværende skikkelse efter 1730. I slutningen af 1700-tallet opstod det studenterliv, der senere har kendetegnet Regensen. Lindetræet midt i gården blev et samlingspunkt for studenternes fester og diskussioner. I 1983 måtte Regensen på grund af dårlig økonomi opgive sin selvstændige status og sammen med andre ældre kollegier indgå i Kollegiesamvirket.

Studenternes sang og bægerklang

Præsten og digteren Jens Christian Hostrup (1818-92) har i sangspilskomedien Genboerne fra 1844 givet den klassiske fremstilling af det muntre studenterliv på Regensen. Mens han læste teologi boede Hostrup selv på Regensen og deltog i de mange aktiviteter i studentermiljøet. Skuespillet Genboerne blev skrevet til en fest og opført af studenter. Stykket beskriver mødet mellem de virkelighedsfjerne regensianere og de omkringboende (små)borgere. Til slut kommer de to grupper til en forståelse via student Balsalts forening med smededatteren Rikke. ”Livet knyttes til idéen” gennem den alliance. Hostrup skrev andre sangspil i samme studentikose stil, blandt andet Eventyr på Fodrejsen (1848) og En Spurv i Tranedans (1866-67). Han var sideløbende præst i Silkeborg og senere Hillerød.

Skrevet af Keld Grinder-Hansen

Studenterforeningen

En juni-aften i 1820 mødtes de fleste af Københavns studenter til gilde i kollegiet Regensens gård. Midt i gården stod et stort lindetræ som det naturlige midtpunkt for forsam­lingen. Der blev spist og drukket og ikke mindst sunget. Især vakte studenten Hans Ernst Krøyer og forfatteren Chr. Winther opsigt med sangen Her under Nathimlens rolige Skygge, og de samlede studenter sang ivrigt med på omkvædet "Herrer vi ere i Aander­nes Rige, vi er den Stamme, der evigt skal staa". Den aften besluttede man at danne Studenterforeningen, som i de næste ca. 150 år kom til at spille en fremtrædende rolle i dansk kulturliv.

Skrevet af Kristoffer Brinch Kjeldby

Kolofon

Administrator
Keld Grinder-Hansen
Fotograf
Kjeld Borch Vesth
Forfatter
Keld Grinder-Hansen
Forfatter
Kristoffer Brinch Kjeldby

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner