• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Roesukkerfabrikken "Lolland"

1872

Beskrivelse

Søde ambitioner

I 1872 begyndte brødrene Frederiksen, Nøbøllegård, for egne penge opførelsen af en stort anlagt sukkerfabrik i Holeby. Det var samme år, som C.F. Tietgen etablerede De Danske Sukkerfabrikker. I 1877 gik selskabet i Holeby fallit. Fabrikken blev overtaget af et interessentselskab »Højbygaard Sukkerfabrik«, og i 1880 solgt til De Danske Sukkerfabrikker. I 1959 ophørte sukkerproduktionen. Derefter lagde fabrikken hus til papirfabrikation. Som delvis ruin venter bygningen i dag på indretning til privat erhvervspark. De oprindelige bygninger er opført i gule mursten med rødt optegnede konstruktionslinier. De er både statelige og funktionelle. Nærved ligger fabrikkens arbejderboliger ”Havebyen”.

Roesukkerfabrikken ”Lolland”

Illustreret Tidende var et populært dansk ugeblad (1859-1924), der rapporterede om stort og småt i Danmark. Da Roesukkerfabrikken Lolland blev indviet i 1872 rapporterede man også. Her følger et uddrag: ”I Tirsdags den 11te December lagdes under levende Deltagelse af Egnens Folk Grundstenen til den Bygning, hvoraf vi idag meddele et Billede, Hovedbygningen til Actieselskabet ”Fabrikken Lollands” Roesukkerfabrik. Denne Fabrik er anlagt i Sydlollands overordentlig frugtbare Egne, hvor Jorderne er vel skikkede til Sukkerroens Dyrkning... Arbejdskraften er forud meget rigelig paa denne Egn, hvor der navnlig er en Mængde Husmænd med Jordlodder, og Selskabet har desuden sørget for at opføre en Række smukke Arbejderboliger, der ligge mellem Smaahaver paa et større Terrain nær ved Fabriken. Her bygges senere ogsaa Skole og Marketenderi med Udsalg.”

Skrevet af Kathrine G. Bjerregaard

Kolofon

Administrator
Kathrine G. Bjerregaard
Fotograf
Illustreret Tidende

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner