• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Rud. Rasmussens Snedkerier

1869

Beskrivelse

Møbelfabrikken på Nørrebro

I 1869 grundlagde Rudolph Rasmussen en møbelfabrik. Imidlertid brændte værkstedet under udførelsen af opgaven med at levere møbler til Hotel d’Angleterre. Rudolph Rasmussen brugte erstatningssummen på 10.000 kroner til udbetalingen på ejendommen Nørrebrogade 45. Rud. Rasmussens Snedkerier er en typisk baggårdsindustri grundlagt i slutningen af 1800-tallet i Københavns brokvarterer. Bygningen fungerer stadig som fabrik med møbelfremstillingen i en lodret opadgående proces: I kælderen er der trætørring, i stuen og 1. sal maskinsnedkeri, på 2. og 3. sal håndsnedkeri og på 4. sal møbelpolstring. Det er en af de få tilbageværende fabrikker i området, der stadig kører på fuld damp.

Fra skønvirke til Danish Design

Møbelfabrikken har fra sin spæde start specialiseret sig i det eksklusive. Rudolph Rasmussen kendte sine kunders smag særdeles godt. Nogle af de tidligst producerede møbler fra fabrikken kan i dag ses i Nationalmuseets Klunkehjem i Frederiksholms Kanal. Her finder man nogle af de såkaldte finere Møblementer, som Rud. Rasmussen fik skønvirkearkitekter som Bindesbøll og Dahlerup til at tegne for sig omkring 1890. Samarbejdet med tidens førende arkitekter fortsatte i det 20. århundrede, da fabrikken inviterede klassiske modernister som Kaare Klint og Mogens Koch til at tegne møbler. Senere blev også Børge Mogensen og Hans J. Wegner engageret. De moderne møbler er i dag hjørnestenen i firmaets produktion. Klints berømte safaristol bliver for eksempel stadig produceret og solgt hos Rud. Rasmussen.

Skrevet af Kathrine G. Bjerregaard

Historien om Rud. Rasmussens Snedkerier

"Rud. Rasmussens Fabrik for Egetræsmøbler" var blevet stiftet i 1869 og havde ligget i Store Kongensgade, indtil Rudolf Rasmussen i 1875 købte ejendommen Nørrebrogade 45 sammen med sin svoger J.C. Groule. Virksomhedens består af en denne beboelsesejendom samt to store fabriksbygninger. De to fabriksbygninger er grundmurede i gule mursten og er enkle i deres formsprog med fokus på bygningernes funktioner. Facaden på fabriksbygningerne fremstår rå, dog med røde murstensbånd som pynt. Man ankommer til virksomheden gennem forhuset på Nørrebrogade 45. Den ældste fabriksbygning fra 1876 har indgang fra gården og bagsiden af huset vender ud imod Stengade. Den domineres af rør, hejseværk, ventilationsriste, læsseramper og vareelevatorer. I kælderen var der en kedel og dampmaskine, der blev brugt til remtræk af maskiner i stueetagen. Fabriksbygningen fra 1911 er placeret i gården vinkelret på forhuset med indgang lige over for den ældre fabriksbygnings indgang. Selve facaden på denne bygning er brudt af trappe- og elevatortårne, hejsekviste samt flere udsugningsrør, der er monteret direkte på facaden. I kælderen i denne bygning var der en ny dampmaskine med dynamo, mens maskinerne nu var eldrevne. Rud. Rasmussens bygning rummer klassiske etage-niveauopdelte arbejdsprocesser med trætørrerum, maskinsnedkeri, håndsnedkeri og møbelpolstring på de forskellige etager. Virksomheden skiftede i 1930 navn til "Rud. Rasmussens Snedkerier". Under Københavns Kommunes saneringer af Indre Nørrebro i 1980'erne var der planer om at rive Rud. Rasmussens bygninger ned. Men bygningerne overlevede saneringerne. I 2007 blev Rud. Rasmussens Snedkerier udnævnt til at være en af Danmarks 25 vigtigste industriminder blandt andet med begrundelsen, at virksomheden "er et karakteristisk eksempel på den høje grundudnyttelse i Københavns brokvarterer" samt "er en typisk, mindre, håndværksbaseret dansk virksomhed." I 5. generationer har den samme familie drevet virksomheden, men i dag har den fået andre ejere. Rud. Rasmussens Snedkerier blev fredet i 2009.

Skrevet af Anja Meier Sandreid

Kolofon

Administrator
Kathrine G. Bjerregaard
Fotograf
Anja Meier Sandreid
Forfatter
Anja Meier Sandreid

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner