• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Sæby Vandmølle

1640

Beskrivelse

Fra kornmølle til strømkilde

I 1640 blev der opført en vandmølle ved Sæby Ås udløb i Kattegat. Møllen var i to perioder i 1600-tallet kongens. Ellers tilhørte den Sæbygård indtil 1747. Elisabeth Bille nyopførte kornmøllen i 1710 og fik ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen. Møllen var i drift helt frem til 1930. Så sent som i 1921 blev vandhjulene udskiftet med en turbine, der producerede strøm til ejendommen indtil 2003. Ejendommen er i dag bolig. Vandmøllen er i disse år genstand for stor diskussion. Turbinen må ikke længere benyttes, og lystfiskerorganisationer ønsker det opdæmmende stemmeværk fjernet.

Møllerens brev til kongen

I 1600-tallet opfattede man samfundets inddeling i stænder som givet af Gud. Der var en verden til forskel på møllerens liv og den enevældige konges. Men mølleren kunne alligevel godt henvende sig direkte til sin fyrste og møllens ejer. Da Sæby Vandmølle i 1690’erne blev ødelagt af sandflugt, skrev møller Anders Oloffsen i 1698 et brev til Christian den Femte. Her tilbød Oloffsen 35 rigsdaler per tønde hartkorn for møllen. Mølleren henvender sig til kongen med ordene: ”Stormægtigste Konge Allernådigste Arveherre” og underskriver sig, ”Eders kongelige majestæts allerunderdanigste tro arve-undersåt”. Kongen solgte nu ikke møllen til sin arveundersåt, men satte den på auktion.

Skrevet af Lise Andersen

Kolofon

Administrator
Lise Andersen
Fotograf
Claus Holmen
Fotograf
Fotograf Kr

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner