• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Sølager

1851

Beskrivelse

En skallet verdenssensation

Sølager-skaldyngen ligger nær Hundested ved Roskilde Fjord. Den er aflejret på en sydvendt skråning lige over stenalderhavets højeste strandlinie. Den første videnskabelige undersøgelse på stedet foregik i 1851. Man ville finde ud af, om sådanne ophobninger af rester af skaldyr fra havet var naturens eller menneskers værk. Mere teknisk avancerede udgravninger i 1901-07 viste, at aflejringen omfattede kulturlag fra flere perioder. Nederst lå et op til 1,7 meter tykt lag af skaller fra østers, blåmusling, hjertemusling og strandsnegl. Mellem skallerne lå flintoldsager og keramik fra slutningen af ældre stenalder. Der over fandt man lag fra bebyggelser i yngre stenalder.

Kirkens verdensbillede væltede

Køkkenmøddingen ved Sølager var med til at vælte kirkens verdensbillede i midten af 1800-tallet. Videnskabsmænd fra flere fagområder havde fundet ud af, at Sølager-lokaliteten og tilsvarende skaldynger andre steder i Danmark var skabt af mennesker. Arkæolog Jens Jacob Asmussen Worsaae rejste en voldsom debat. Han argumenterede for, at køkkenmøddingerne stammede fra et tidligt og hidtil ukendt afsnit af oldtiden. Ifølge Worsaaes teori strakte menneskehedens historie sig meget længere tilbage end den skabelsesberetning, som kirken understøttede. Det viste sig senere, at Worsaaes synspunkt grundlæggende var korrekt. I 1869 besøgte en international arkæologikongres Sølager-dyngen. En samtidig avis-illustration viser, at de mange deltagere gravede særdeles ivrigt for selv at få syn for sagn.

Skrevet af Anders Fischer

Kolofon

Administrator
Anders Fischer
Fotograf
Bernhard Olsen, Illustreret Tidende 5 september 1869
Fotograf
Gengivet efter Fischer & Kristiansen 2002 "The Neolithisation of Denmark - 150 years of debate. Sheffield, J.R. Collis Publications

Relaterede emner