• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Sankt Hans Hospital

1816

Beskrivelse

Den psykiske kurmetode

Med overlæge Johan Henrik Seidelins ansættelse i 1816 regnes Sct. Hans Hospital som et egentligt sindssygehospital. Hospitalet fungerede tidligere som en stiftelse for pestsmittede, fattige og sindssyge, og i slutningen af 1600-tallet blev det anvendte navn ”Pesthuset” erstattet med Sankt Hans Hospital. Institutionen lå i København indtil 1808, hvor den flyttede til herregården Bidstrupgaard ved Roskilde. Seidelin indførte forbedret kost og hygiejne, samtidig med at han introducerede den såkaldte ”psykiske kurmetode”. Kuren bestod blandt andet i at disciplinere de syge i tvangsstole og tvangstrøjer, ligesom de blev udsat for pludselige voldsomme overraskelser i den tro, at chokket ville standse sindssygdommen.

"Gjennem mørke til lys"

”Og nu blev jeg gjennem flere lange Gange ført til en Stue – en Celle… I denne celle blev jeg klædt af, bedøvet, indespærret og forladt uden Sygeplejerske, uden saa meget som et Glas koldt Vand, ene med min Sygdom og min Sjæleangst… Endelig kom der en nat… da vaagnede jeg pludselig, og idet jeg satte mig opreist i Sengen for at rette paa min Hovedpude, læste jeg paa Vaaret ved Skinnet af Gaslygten udenfor Forbogstaverne til ”St. Hans Hospital” – i et Nu forstod jeg det Hele…fattede min grufulde Stilling – at jeg ikke i det Øieblik blev afsindig af Rædsel, skylder jeg kun Guds Naade.” Regitze Barner om sin korte indlæggelse på Sct. Hans Hospital i 1899.

Skrevet af Inger-Marie Børgesen

Kolofon

Administrator
Inger-Marie Børgesen
Fotograf
Dansk Sygeplejehsitorisk Museum
Forfatter
Inger-Marie Børgesen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner