• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Sibirien, Søndermarken

1785

Beskrivelse

Et tableau med kanaler, øer og broer

Søndermarken er en vandrig have, og der er kilder flere steder i haven. Arealet, der nu kaldes Sibirien, har altid været vådt. Da Søndermarken var en barokhave indrettet med alléer, kunne alléen ikke fuldføres til denne del af haven, mosen og det vandløb, der ledte til Valby Mose. Da Søndermarken blev omlagt til romantisk haveanlæg i 1785-1795, blev dette våde område udnyttet til at skabe et tableau med kanaler, øer og broer. Kanalerne var af varierende bredde, men slyngede sig over et areal på 250 m. Der blev anlagt et stisystem med otte broer, så man kunne krydse over kanalerne. Der blev skabt fire øer af varierende størrelse, og området blev indrettet med bænke og beplantning, der understøttede sceneriet. Den ene ø blev indrettet som kaninø, og i 1803 blev der bygget et stenhus til ”Silkeharer”. Silkeharer var datidens betegnelse for angorakaniner, som man havde i både de engelske og tyske haver. Kanalsystemet i Sibirien blev fyldt op i 1890’erne, da man gravede ud til Cisternerne, der ligger under slotsplænen. I 2013 er en del af kanalsystemet blevet genskabt, så der igen eksisterer et tableau.

...

...

Skrevet af Mirja Thaulow

Kolofon

Administrator
Mirja Thaulow
Fotograf
Ukendt, KBS billedarkiv

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner