• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Skørbæk Hede (Ejdrup)

Beskrivelse

Komplet dyrkningslandskab fra jernalderen

I 1930’erne blev en række jernalderhuse udgravet på Skørbæk Hede. En lille klynge af gårde, der i tiden omkring Kristi fødsel har ligget midt i et vidtstrakt system af små marker. Marksystemet dækkede en hel kvadratkilometer. Lave skelvolde har afgrænset hvert markstykke. De var stadig synlige, fordi området blev forladt i ældre jernalder og siden kun havde været udnyttet som lynghede. Det gav en enestående mulighed for at kortlægge et komplet dyrkningslandskab fra den tid. Nu er det meste af området blevet opdyrket, men i det fredede hedeareal omkring jernalderhusene markerer skelvoldene sig stadig i terrænet.

10 års udgravninger gav fantastisk resultat

Året er 1937. Strålerne fra den lavtstående sol får jernalderens agre til at vokse frem af heden. Skelvoldene kaster et netværk af mørke skygger på de lyngklædte bakker. Arkæologen og kulturgeografen Gudmund Hatt retter ryggen og beundrer sammen med sin assistent resultatet af dagens arbejde: Afrensning af de omhyggeligt udformede stenlægninger mellem og omkring jernalderlandsbyens huse. Kronen på 10 års arbejde i kapløb med de moderne tiders skånselsløse omdannelse af den jyske hede til moderne landbrugsland. Talrige steder har de udgravet velbevarede jernalderhuse, opmålt og kortlagt jernaldermarker. Men en hel landsby midt i et komplet marksystem - det er fantastisk.

Skrevet af Per Ole Rindel

Kolofon

Administrator
Per Ole Rindel
Fotograf
Aalborg Historiske Museum
Fotograf
Kort & Matrikalstyrelsen, COWI

Relaterede emner