• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Skarregaard

1832

Beskrivelse

Et godt sted at leve

Egnen omkring Skarregaard på Nordmors har været beboet af mennesker siden oldtiden. Området har spor af bopladser, gravhøje fra bronze-, sten- og jernalder, en storgård fra vikingetiden, en borg med voldsted fra middelalderen og en adelig sædegård. I dag er Skarregaard museum og økologisk landbrug med marker, får og smådyr. Gården har 365 tønder land med meget forskellige typer af natur; skov, strandslette, hede, sø, strand og marker. Gravhøje rejser sig også i landskabet. Om graven Lushøj siger sagn, at den står på gloende pæle ved særlige lejligheder. Skarregaard grænser op til et stort fuglereservat.

Stormflod knuste alt undtagen gejst

Den unge Jørgen Christian Overgaard købte i 1832 Skarregaard. Det blev optakten til fire generationer på stedet. Alt var ikke ren lykke, for gården var i ringe stand og dårlig drift. Men den unge thybo tog fat. Han gravede grøfter, satte hegn og byggede møller til engvanding. Men i 1839 ramte katastrofen. En stormflod knuste værket. Bygninger og besætning gik til. Det gjorde thyboens gåpåmod til gengæld ikke. Han rejste en ny gård med store studestalde på det høje land med en vid udsigt over strandsletten og Limfjorden. Siden gik gården i arv fra far til ældste søn: Jørgen Christian, Carl, Jørgen, Carl. Før sin død i 1978 testamenterede den sidste Carl gården til Morsø Kommune.

Skrevet af Anna Noe Bovin

Kolofon

Administrator
Anna Noe Bovin
Fotograf
Anna Noe Bovin, Morslands Historiske Museum
Fotograf
John Ottesen
Fotograf
John Ottesen, Morslands Historiske Museum
Fotograf
Kort & Matrikelstyrelsen
Fotograf
Mette Elimar Jensen, Morslands Historiske Museum
Fotograf
Morslands Historiske Museum
Forfatter
Anna Noe Bovin

Relaterede emner