Henter afspiller ...

Skovskole, Nøddebo

Beskrivelse

Skolen i skoven

Skovskolen i Nødebo nord for Hillerød blev tegnet af arkitekt Gehrdt Bornebusch. Byggeriet blev begyndt i 1980’erne, og Skovskolen stod færdig i 1996. Skovskolen danner de fysiske rammer for Center for Skov og Landskab under Københavns Universitet. Centeret rummer en vifte af uddannelser inden for skovbrug, blandt andet skov- og landskabsingeniør, skovarbejder og naturvejleder. Skovskolen er bygget af enkeltstående træpavillioner. De sortbejdsede pavillioner falder godt ind i den omgivende natur. For at skabe kontrast er både vinduer og interiør malet hvidt.

Skovfolket på skolebænken

Den oprindelige skovskole blev oprettet i 1948 som en selvstændig institution. Dengang flyttede skolen ind i træbarakker i Kagerup – ikke langt fra Nødebo, hvor skolen ligger i dag. Siden blev skolen en del af Københavns Universitet. Skovskolen i Nødebo gennemfører en række specialuddannelser indenfor skovbrugsdrift. Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør er en fire år lang videregående uddannelse. Den afsluttende del af studiet er opdelt i en skovbrugs- og en landskabslinje. Uddannelsen kombinerer skoleundervisning og praktik i skovbrug. Erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker er en treårig faglært uddannelse. Der kan man specialisere sig inden for skovbrug, landskabspleje, træindustri og formidling. Uddannelsen af skovarbejdere ved Skovskolen omfatter også en række kurser for medarbejdere i skovbrugssektoren. Skovskolen gennemfører også internationale forskningsprojekter om skovbrugsuddannelser og rådgivningstjenesten.

Skrevet af Keld Grinder-Hansen

Kolofon

Administrator
Keld Grinder-Hansen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner