• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Svend Gønges Hule

-3400

Beskrivelse

Gøngehøvdingens skjulested

I Bønsvig Skov på Jungshoved nær Præstø på Sydsjælland ligger jættestuen Svend Gønges Hule. Jættestuen blev bygget som fællesgrav i bondestenalderen for omkring 5000 år siden, og ved en udgravning i 1924 fandt man flere stenøkser, nogle flintmejsler, et dekoreret lerkar, talrige stenknive og en pilespids af flint. Jættestuen har fået sit navn efter Svend Gønge, der ifølge overleveringerne skjulte sig i jættestuen under svenskekrigene i 1600-tallet. I forbindelse med svenskekrigene blev Jungshoved ødelagt, og det er fra denne tid, at traditionen om Svend Gønges bedrifter på stedet har sit udgangspunkt.

På sporet af Svend Gønge

Svend Gønges navn er uløseligt forbundet med Jungshoved og hans kamp mod svenskerne i 1600-tallets talrige krige mellem Danmark og Sverige.Særligt Carit Etlars farverige romaner fra 1850’erne har været med til at forme opfattelsen af Svend Gønge. Det meste i Etlars fortællinger er dog fri digtning, men man ved med sikkerhed, at Svend Gønge var soldat i Christian den fjerdes tyske hær 1625-29. Navnlig under svenskekrigene i 1657-60 var Svend Gønge aktiv i Sydsjælland, hvor han ledede en oprørsgruppe. Under den skånske krig i 1670’erne gjorde han tjeneste i hæren, både på Stevns og i Skåne. Man ved ikke præcist hvornår Svend Gønge døde, men det har tidligst været i 1679.

Skrevet af Lars Bjarke Christensen

Lidt opreklameret, men vidunderlig beliggenhed

Med hus på Jungshoved har jeg besøgt Svend Gønges Hule mange gange. Som et aftryk af Svend Gønge er stedet lidt opreklameret, da man på selve stedet bliver gjort opmærksom på, at det kunne være i en jættestue som denne Svend Gønge gjorde ophold. Men placeringen er jættestuen er vidunderlig midt i skoven, helt tæt til vandet, og i et landskab, der giver en indtryk af, at sådan så her også ud for 400 år siden, da gøngerne var her...

Skrevet af Nana Lykke

Kolofon

Administrator
Lars Bjarke Christensen
Fotograf
Birthe A Petersen
Forfatter
Lars Bjarke Christensen
Forfatter
Nana Lykke

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner