• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Svenskehusene ved Ellebjerg Station

1947

Beskrivelse

Fra flygtningely til andelsforening

Lige over for Ellebjerg Station ligger Svenskehusene - 86 enetages røde træhuse. Svenskehusene er tidligere kommunale husvildebarakker, som blev opført i 1947. Selve bygningerne er svenskproducerede og oprindeligt brugt til at huse tyske flygtninge på Kløvermarken. Da Køgebugtbanen blev anlagt, skar den lige igennem bebyggelsen. Derfor er 14 huse på Følager afskåret fra de andre på Ellestykket og Pilestykket. Der findes desuden to mindre tilsvarende bebyggelser ved Lykkebovej og Kulbanevej. I dag er Svenskehusene en andelsforening.

Det rejsende folk

Overfor Svenskehusene på den modsatte side af Ellebjergvej lå vognpladsen Blushøjlejren mellem 1948 og 1965. Hver vinter boede 60-80 rejsende familier her i deres beboelsesvogne. De rejsende rejste rundt i landet om sommeren og havde arbejde som skærslibere, gårdsangere samt i tivolier, cirkus, m.m. I 1965 blev lejren afviklet og en del af de rejsende fik bolig i Svenskehusene. Mange af dem ønskede netop at blive genhuset her, fordi meget af det frie liv og tætheden til slægten kunne vedligeholdes her. Det frie arbejdsliv i de omrejsende tivolier, cirkus er i nogen grad erstattet af andre selvstændige erhverv, som for eksempel tagdækning.

Skrevet af Inger Wiene

"Lejren" Elementhusene på Ellebjergvej

I december 1946 nedsatte Arbejds- og Socialministeriet 'Barakrealisationsudvalget' Det blev bl.a. sat til at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af de barakker, tyske myndigheder havde efterladt her i landet, samt af de barakker, der var opført til indkvartering af tyske flygtninge. på Kløvermarken på Amager. Københavns Kommune bevilligede i 1947 penge til at købe 233 træhuse fra flygtningelejren på Kløvermarken. Der var to typer: '50-mands-huse', som skønnedes egnet til midlertidige børneinstitutioner, og 57 m2 'Skovhuggerhuse', som skønnedes egnede til midlertidig beboelse. Det besluttes at placere de fleste, nemlig 118 huse samt 11 vaskehuse, på Ellebjergvej. Udvalget mente, at husene blev indrettet som absolut midlertidige beboelser, der i nogen grad kunne afhjælpe den yderst fortvivlede boligsituation i 1947. Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. ( Deraf kælenavnet gummiløse) Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger. Min famile flyttede fra en husvildebolig på Nørrebro, som en de første, ind i april 1948. Min mor havde tubekulose hvilket medførte at vi kom i betragtning til et hus. Hun døde af denne sygdom i 1952, og fik derfor kun få år på dette dejlig sted, et sted der på den tid lå ude på landet, Ellebjergvej havde grøfter på begge sider, der var vejtræer, en bondegård 3- 400 meter væk m.m.

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

"Lejren" har aldrig været husvilde boliger.

”Lejren” Af Ib Hansen, en af initiativtagerne til oprettelse af Lejerforeningen P.E.F. og første formand i denne. . Disse huse har derfor aldrig været husvilde boliger – som der er mange der tror. De var godt nok beregnet som boliger, der kun skulle eksistere en kortere tid, men hvorom alting er, så eksisterer de altså endnu, over 50 år efter opførelsen. Beboerne her, var anvist lejlighed ud fra kriteriet, sygdom i familien eller mange børn. Mange der flyttede ind her, kom fra husvilde boliger og dermed nogle ”Fattigrøve” Men hvor var der dejligt, for sådan nogle unger som os – rensningsanlæg på Østsiden, den store Valby Fælled og Lossepladsen på Nord siden – ved siden af gamle nedlagte kolonihaver og så Sigøjnerlejren, mod Vest lå benmelsfabrikken, vi var mange unger der kunne lege sammen, hvilket i sagens natur udviklede vores sociale adfærd og vores lugtesans. Der lugtede godt nok ikke altid af violer. Af de oprindelige beboere er der så vidt jeg kan tælle kun to personer tilbage her i 2017, nemlig Leif Andersen og "Rødtop" Lis Vorborg ( min lille søster.)

Skrevet af Ib Hansen

Kolofon

Administrator
Inger Wiene
Fotograf
Kurt Nielsen, Kolding
Fotograf
Lars Bjarke Christensen
Forfatter
Ib Hansen
Forfatter
Inger Wiene

Relaterede emner