• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Tangdigerne i Ebeltoft - Strandvejen

1700

Beskrivelse

Tang beskyttede nyttehaver

Et besynderligt dige løber parallelt med Strandvejen i Ebeltoft. Det er bygget af tang og stammer sandsynligvis fra begyndelsen af 1700-tallet. Diget skærmede dengang nogle af købstadens livsnødvendige marklodder og nyttehaver mod oversvømmelse. Ved bygningen af diget har man lagt lag af bændeltang oven på hinanden. Mellem lagene er lagt sand og småsten for at holde på tangen. Byens almindelige vækst og anlægget af jernbanen i 1901 betød, at store dele af diget blev sløjfet og resten slidt. Resterne blev fredet i 1957.

Havets byggematerialer

Der er brugt bændeltang til digerne i Ebeltoft. Det bliver også kaldt Ålegræs. Bændeltang findes langs kysterne i de fleste fjorde og indre danske farvande. I gamle dage blev tangen tit brugt til at brænde og til at bygge i stedet for strå, tørv og træ. På flere danske øer brugte man tang til at tække tagene på bindingsværksgårdene. Det kender vi blandt andet fra Læsø. Tang blev mange steder blandet i husdyrenes gødning for at strække den. Tang blev også brændt, så man kunne udvinde salt af asken. Og tang har været brugt både som madrasfyld og som tobakserstatning. Diger af tang kendes fra Ebeltoft og også fra blandt andet Drejø, Endelave og Fredericia.

Skrevet af Bo Fritzbøger

Kolofon

Administrator
Bo Fritzbøger
Fotograf
Torben Dehn
Fotograf
Torben Dehn

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner