• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Thorsgade Kaserne

1891

Beskrivelse

Fra kaserne til plejehjem

På Thorsgade 24 i Randers ligger en imponerende murstensbygning, der blev bygget i 1880-1881 som rekrutkaserne for det femte Dragonregiment. Den fredede kaserne er tegnet af Randers-arkitekten J.P. Jensen-Wærum. Dragonerne rømmede kasernen i 1945 til fordel for en ny og mere moderne udgave i den nordlige udkant af byen. Dragonerne forsvandt helt fra Randers i 1953. De blev erstattet af Jydske Ingeniør Regiment, men de forlod også byen i 1997. Siden har Randers ikke været garnisonsby. Den gamle rekrutkaserne i Thorsgade huser i dag et kommunalt plejehjem.

Prinsen og Randers

I vinteren 1891-1892 havde Randers en alt andet end almindelig indbygger. Prins Christian, som senere blev kong Christian den Tiende, valgte, som sin far, at få en uddannelse hos dragonerne. Han lod sig indskrive på befalingsmandsskolen i Randers, og boede i en lejlighed i Torvegade fra 31. oktober 1891 til 24. maj 1892. Prinsen opnåede at blive en kær og skattet gæst i mange randrusianske hjem, og han aflagde hyppigt besøg i byens teater. Han bevarede gennem livet en stor interesse for randrusianske forhold, og han fulgte gennem livet byens udvikling med stor interesse. Senere så han tilbage på soldatertiden i Randers, som nogle af sine bedste ungdomsår.

Skrevet af Tina Knudsen Jensen

tvillinger 1880

I 1884 blev der holdt session i Viborg. Sognefogeden fra Lynderup Sogn siger til den mand, som bestemte hvad karlene skulle være: ”I Dag kommer jeg med to Tvillinger”. Denne svarede: ”Det har jeg oplevet før”. Bagefter kom han hen til sognefogeden og siger: ”De Tvillinger blev begge taget til Dragoner, det har jeg aldrig oplevet før”! Deres stedfader, Jens Jacobsen havde også været dragon, og var med i krigen 1864. Han var endnu mere stolt af de unge, end de var det selv. Mens de var dragoner i Randers fik han så stærk lyst til at se dem i uniform, at han bestemte sig til at rejse til Randers, da der skulle være en dragonopvisning. Så blev der skikket bud til Karen i Fruergaard, at hun måtte komme med. Karen var forlovet med den af tvillingebrødrene som hed Jens. Endvidere skulle den ældste søn, Niels, også med, han var hjemme på ”Sundagergaard” som karl hos sin stedfader. Nå, de smurte vogn og seletøj, spændte de bedste heste for og kom godt til Randers og så dragonopvisningen. De overnattede derude, netop samme nat brændte den gamle kaserne . En soldat havde med vilje tændt ild i høet. Mange byboere stimlede til, nogle glædede sig rent ud, sagde at det var et dejligt bål.

Skrevet af Connie Rennemo

Beskrivelse af 5. Dragonregiment - Randers Vejviser 1903-5

Her er en beskrivelse af 5. Dragonregimentet, teksten er fra Randers Vejviseren 1903-1905: 5. Dragonregiment består af 3 Eskadroner og Regimentsstaben. Af fast personale er ansat ved Regimentet: 1 Oberst eller Oberstløjtnant (Chef). 4 Ritmestre ( 3 Eskadronchefer og 1 Skoleforstander), 7 a´ 8 Premierløjtnanter, 1 Intendant, 1 Korpslæge, 1 Overdyrlæge, ! Auditør (bor i Viborg), 4 Stabssergenter, 6 Oversergenter, 17 Sergenter, 10 Musikere, 1 Underofficer af F. Korpset, 1 Bøssemager, 3 Sadelmager og 3 Beslagsmede. Hvert år den 7. marts indkaldes til uddannelse af 97 mand, som er til tjeneste indtil 7. oktober det følgende år. Hver år er ca. 150 Underkorporaler og menige til fortsat øvelse i 25 dage (fra 13. september til 7. oktober) Hvert år den 6. januar indkaldes 6 hestepassere, som er til uddannelse i 2 måneder, hvorefter de dirigeres til tjeneste ved andre afdelinger. Regimentets hestebestand består af ca. 500 heste, hvoraf i reglen de 300 er udstationeret hos private foderværter. Regimentets mandskab og heste er indkvarteret del i de kommunale etablissementer: Rekrut kasernen, Møllegades Kaserne, og Fabriksstalden og dels hos private: Quist Pedersens Stald i Markedsgade, Hotel du Nord m. fl. Steder.

Skrevet af Torben Annesen Sørensen

Beskrivelse af 5. Dragonregiment - Randers Vejviser 1903-5

Her er en beskrivelse af 5. Dragonregimentet, teksten er fra Randers Vejviseren 1903-1905: 5. Dragonregiment består af 3 Eskadroner og Regimentsstaben. Af fast personale er ansat ved Regimentet: 1 Oberst eller Oberstløjtnant (Chef). 4 Ritmestre ( 3 Eskadronchefer og 1 Skoleforstander), 7 a´ 8 Premierløjtnanter, 1 Intendant, 1 Korpslæge, 1 Overdyrlæge, ! Auditør (bor i Viborg), 4 Stabssergenter, 6 Oversergenter, 17 Sergenter, 10 Musikere, 1 Underofficer af F. Korpset, 1 Bøssemager, 3 Sadelmager og 3 Beslagsmede. Hvert år den 7. marts indkaldes til uddannelse af 97 mand, som er til tjeneste indtil 7. oktober det følgende år. Hver år er ca. 150 Underkorporaler og menige til fortsat øvelse i 25 dage (fra 13. september til 7. oktober) Hvert år den 6. januar indkaldes 6 hestepassere, som er til uddannelse i 2 måneder, hvorefter de dirigeres til tjeneste ved andre afdelinger. Regimentets hestebestand består af ca. 500 heste, hvoraf i reglen de 300 er udstationeret hos private foderværter. Regimentets mandskab og heste er indkvarteret del i de kommunale etablissementer: Rekrut kasernen, Møllegades Kaserne, og Fabriksstalden og dels hos private: Quist Pedersens Stald i Markedsgade, Hotel du Nord m. fl. Steder.

Skrevet af Torben Annesen Sørensen

Kolofon

Administrator
Tina Knudsen Jensen
Fotograf
fra Sørens barnebarn Christopher Brix, Californien.
Forfatter
Connie Rennemo
Forfatter
Torben Annesen Sørensen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner