• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Tillitse

1000

Beskrivelse

Vendisk sogneby på Sydlolland

Tillitse er den eneste danske sognelandsby med et vendisk navn. Sognet har omkring 600 indbyggere. Det ligger i den sydvestlige del af Lolland Kommune, et par kilometer nord for Østersøen. Sognet ligger i et særdeles frugtbart landbrugsområde, og egnen har været tæt bebygget i middelalderen. Dengang blev mange sognekirker opført. Tillitse har været sogneby helt tilbage fra 1200-tallet. Sognekirken er en teglstenskirke fra omkring 1250. På kirkegården står en af de mindst fem runesten fra vikingetiden, der tidligere har stået langs nordkysten af Rødby Fjord.

Kristen runesten i vendisk landsby

Vendiske stednavne er kendt fra Lolland, Falster og Møn. Det vendiske bynavn Tillitse fortæller, at Tilos folk boede i byen. Tilo er et tysk fornavn. Runestenen i Tillitse er fra omkring 1050. Runestenen er til gengæld kristen, og den rummer fire nordiske personnavne: Toke, Tora, Eskil og Skulke. Indskriften er suppleret med et kors og lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeindskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl!" Desuden rummer stenen indskriften "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Tora, en velbyrdig kvinde". Stenen har været indmuret i kirken i Tillitse. I dag står den frit på kirkegården uden for våbenhuset.

Skrevet af Anna-Elisabeth Jensen

Kolofon

Administrator
Anna-Elisabeth Jensen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner