• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Trelde Næs

1657

Beskrivelse

Skoven er for os alle

Trelde Næs udgør den yderste pynt af halvøen nord for Fredericia. I 1919 købte fabrikant Harald Plum området for at bruge det som landsted og produktionsskov. Han anlagde blandt andet et savværk og en havn. Området blev i 1966 købt af Fredericia Kommune, som har udviklet området til et populært rekreativt område for kommunens befolkning. Trelde Næs illustrerer et typisk udviklingsforløb for rekreative områder gennem det 20. århundrede. Først var denne form for naturdyrkelse kun for jordejere med tegnebogen i orden. Siden hen blev sikringen af den brede befolknings adgang til naturen et offentligt anliggende.

Selvejerskoven

I gamle dage var det kongen der ejede de vidtstrakte skove, som Trelde Næs var en del af. Men i årene 1764-1765 blev jorden og skovene solgt til lokale fæstebønder, som derved blev selvejere. Købsprisen var høj, og for at få råd til både renter og afdrag huggede mange bønder så mange træer ned, at skoven forsvandt. En forfatter fortæller, hvordan der ene vognlæs efter det andet fuldt af godt brændetræ kørte ind gennem Fredericia byport, så bønderne kunne sælge det til byens borgere for rede penge. Skovområdet sydvest for Trelde Næs bærer endnu navnet "Selvejerskov" og de aflange skovparcellerne er nydeligt inddelt af diger, der viser ejendomsgrænserne.

Skrevet af Bo Fritzbøger

Svenske lejesoldater huserede i Trelde

Følgende er nedskrevet af en lokal bonde i Trelde. En svensk løjtnant var uhøvisk over for en gårdmandsdatter i Trelde. Hendes to brødre blev enige om, at han skulle straffes for den ugerning, men de gjorde det så grundigt, at de kom til at slå ham ihjel på æ ”Thrunagre”. Da denne afstraffelse blev indberettet til kommandanten, der havde kvarter i Fredericia, gav han den befaling, ”at hele byen skulle brændes af, og alle beboerne springe over klingen” – mishandles til døde. Denne ordre fik Trelde Byes beboere nys om. De besluttede alle at flygte ud i skoven. Nogle modige mænd ville se hvad der skete, så de blev tilbage i skovbrynet, men de svenske dragoner fik øje på dem og satte efter dem, men de stedkendte beboere for ud over tørvegravene øst for byen og smuttede væk fra forfølgerne. Hele byen blev brændt af, på nær et hus, der lå vest for møllen, men ingen af landsbyens beboere faldt i svenskernes klør. Sporerne fra dengang er næsten forsvunden. I en bakkeskråning ned mod Krogbækken nær stranden findes nogle fordybninger i skovbunden som de lokale kender som ”æ hytstej eller svenskegravene”. ”Æ Trunager” bærer endnu det navn, de ligger syd for Franks gård.

Skrevet af Henning Møberg

Kolofon

Administrator
Bo Fritzbøger
Fotograf
Kort & Matrikelstyrelsen
Fotograf
Morten Stenak
Forfatter
Bo Fritzbøger
Forfatter
Henning Møberg

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner