• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Tvindmølle Ulfborg

1975

Beskrivelse

Rekordstor vindmølle

I 1975 byggede de danske tvindskoler en vindmølle. Det var midt i 1970’ernes oliekriseår, og fremtidens energiforsyning var til diskussion. Tvindkraft-møllen blev bygget af studerende og frivillige lærere og elever på tvindskolerne. I 1978, efter tre års byggeri, kom møllen i produktion. Vindmøllen kunne producere to megawatt. Den 54 meter høje vindmølle var verdens største. Projektet skulle vise, at vindenergi er et alternativ til fossile brændsler og atomenergi. Ideen var også at forsyne tvindskolerne med billig og vedvarende energi. Vindmøllen kører stadig i dag med alle originale dele. Kun vinger og vingelejer er blevet skiftet ud.

Tvind-imperiet

Skolesamvirket Tvind, i Ulfborg i Vestjylland, blev grundlagt i 1970’erne. I Ulfborg lå den Rejsende Højskole, en friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse, en international efterskole for 14-18-årige og et seminarium. Den karismatiske Mogens Amdi Petersen var leder af Tvind. Under ham voksede skolesamvirket til mere end 40 institutioner alene i Danmark. Grundlaget for skolerne er et samfundsorienteret skolesyn, der lægger vægt på sammenhæng mellem teori og praksis. Ideologien bygger blandt andet på maoisme og solidaritet med den tredje verdens fattige. De ansatte lærere giver deres løn til fælles fonde, der sammen med blandt andet tøjindsamling finansierer virksomheden. Siden slutningen af halvfemserne er det kun få af tvindskolerne, der modtager statstilskud. I dag foregår de fleste tvindaktiviteter i udlandet.

Skrevet af Keld Grinder-Hansen

Vestktaft Esbjerg.

Tvindkraft-Møllen blev rigtig nok bygget af studerende og frivillige lærere og elever på tvindskolerne. I 1978. Og efter tre års byggeri, kom møllen i produktion. Der er ikke mange som ved, at Vestkraft i Esbjereg på daværende tidspunkt velvillig stille med expertviden til driften af de hydralik systement. Som man ikke selv ku klare.VI var et par smede som blev sendt derop, og medvirkede til løsningen. Og var dette ikke sket så ville det være gådet lang ----tid inden den kunne opstartes.Efterfølgende bygge ELSAM den største vindmølle i Danmark. I Darum enge ved Esbjerg.

Skrevet af TM

Vestktaft Esbjerg.

Tvindkraft-Møllen blev rigtig nok bygget af studerende og frivillige lærere og elever på tvindskolerne. I 1978. Og efter tre års byggeri, kom møllen i produktion. Der er ikke mange som ved, at Vestkraft i Esbjereg på daværende tidspunkt velvillig stille med expertviden til driften af de hydralik systement. Som man ikke selv ku klare.VI var et par smede som blev sendt derop, og medvirkede til løsningen. Og var dette ikke sket så ville det være gådet lang ----tid inden den kunne opstartes.Efterfølgende bygge ELSAM den største vindmølle i Danmark. I Darum enge ved Esbjerg.

Skrevet af TM

Kolofon

Administrator
Keld Grinder-Hansen
Fotograf
Lis Helles Olesen
Forfatter
TM

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner