• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Vestervig Kirke

1030

Beskrivelse

Nordens største landsbykirke

Vestervig Kirke i Thy udgjorde engang nordfløjen i et firelænget augustinerkloster, som blev grundlagt omkring 1100. Efter reformationen blev klostret solgt som herregård. Klostret blev senere revet ned, og klosterkirken blev Nordens største sognekirke. I korets sydmur sidder et trekantet relief med Sankt Thøgers vartegn: korslammet. Relieffet skulle stamme fra den valfartskirke, hvis fundament ligger cirka 200 meter fra klosterkirken. Sankt Thøgers valfartskirke var domkirke, indtil bispesædet i 1134 flyttede til Børglum. Valfartskirken blev revet ned i 1547. På Vestervigs kirkegård ligger Liden Kirstens grav. Hun måtte ifølge sagnet danse sig til døde efter et kærlighedsforhold til prins Buris.

Mirakel gjorde Thøger til helgen

Thøger var kapellan for Olav den Hellige. Han rejste fra Thüringen til Thy for at missionere efter slaget ved Stiklestad (1030). Thøger slog sig ned ved Vestervig og byggede et kapel. Da Thøger døde, ophøjede lokale ham til helgen. Men de havde ikke fået pavens godkendelse. Det vakte så stor vrede i det danske kirkesamfund, at nogle forsøgte at brænde Thøgers helgenskrin. På mirakuløs vis kunne skrinet ikke brænde. Derfor fik Thøger alligevel status som helgen i Danmark. Ifølge sagnet sprang en kilde, hvor Thøger havde lagt sig til hvile, da han ankom til Thy. Her byggede nordjyderne en valfartskirke og senere et kloster til hans ære. Sankt Thøgers kilde blev søgt som lægedomskilde til midt i 1860'erne.

Skrevet af Lise Andersen

Kærster

Til kirken knytter sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris, en ulykkelig kærlighedshistorie. Liden Kirsten, der var halvsøster til Valdemar den Store, havde et kærlighedsforhold til Prins Buris, broder til Dronning Sofie. Da Valdemar opdagede forholdet, lod han Liden Kirsten danse til døde. Hun blev begravet på Vestervig Kirkegård. Prins Buris blev blindet, gildet og lænket til kirken, så han lige kunne nå Liden Kirstens grav. Da han døde, blev han begravet i samme grav som Liden Kirsten. Det er stadig skik, at brude lægger en buket på graven.

Skrevet af Torben Dam

Kolofon

Administrator
Lise Andersen
Fotograf
Arkiv Kulturarvsstyrelsen
Fotograf
Danske Billeder For Skole Og Hjem, 5. Jylland II af Theodor Siersted. Forlagsbureauet i Kj
Fotograf
Gunnar Bach Pedersen, Wikipedia
Fotograf
Resens Atlas
Fotograf
T.Dam. Them
Fotograf
T.Dam.C.Them
Forfatter
Torben Dam

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner