• Dansk Kulturarv

Amor patriae. Allegori på kærlighed til fædrelandet, 1777

Beskrivelse

C.F. Stanley (1738-1813)

I 1776 indførte Christian 7. loven om indfødsret, og offentlige embeder blev herefter almindeligvis forbeholdt personer, som var født i Danmark.

C.F. Stanley beklædte fra det følgende år et professorat ved Kunstakademiet. Loven var et udslag af en gryende bevidsthed om national identitet og historie, og det samme var Stanleys skulptur, som blev til samme år, som han selv fik indfødsret.

Fædrelandskærlighed
Titlen kan oversættes som Fædrelandskærlighed. Dermed ligger den tæt op ad kongens valgsprog, Ære ud af fædrelandskærlighed, og den anskueliggør i symbolsk sprog æren som resultat af fædrelandskærlige bedrifter.

Figuren står ved sit harnisk, skjold, sværd og bue, og træder bogstavelig talt et andet sværd under fode. For sine antydede bedrifter er den forsynet med to laurbærkranse, symbolet på hæder.

En fædrelandskærlig idealborger
Figuren kan dog både udlægges som et symbol på fædrelandet og som en fædrelandskærlig idealborger. Stanley havde været i Rom i 1760’-erne, hvor man diskuterede toneangivende ideer om sammenhængen mellem dels det ideelle legeme, dels det omgivende samfunds ideelle indretning. At dømme efter figurens klassiske positur, heroiske muskulatur og tilstræbte ideelle proportioner, må den sene enevælde have fremelsket en ny idealundersåt.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Gips, 45.7x112.5 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
C.F. Stanley

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner