• Dansk Kulturarv

Asiatisk Compagnis bygninger, set fra St. Annæ Gade, 1902

Beskrivelse

Vilhelm Hammershøi (1864-1916)

Hammershøi har her malet udsigten fra sin lejlighed på Christianshavn. Udsynet er dog stærkt begrænset på grund af tåge, og det bliver således den knugende tomhed, der fremstår som det centrale motiv i billedet.

Vilhelm Hammershøi kredsede hele sit liv omkring nogle ganske få motiver - portrætter af den nærmeste familie og venner, interiørbilleder fra sit hjem, monumentale bygninger i København og London samt sjællandske landskaber. De samme motiver går igen og igen. Der er ingen handling i billederne, som alle er præget af én bestemt grundholdning: bag den ydre ro og ubevægelighed fornemmer man et udefinerligt, lurende og faretruende element. Hans farveskala er stærkt begrænset og domineres helt af en stor variation af gråtoner.

Her er det et motiv, som nærmest var lige uden for Hammershøis vinduer. Fra sin bolig i Strandgade på Christianshavn i København kunne han se tværs over gaden mod handels­firmaet Asiatisk Kompagnis bygninger: et senbarokt palæ og et tilhørende pakhus, bygget omkring en port. Det var dog fra en tilstødende gade, Sankt Annægade, han fandt motivet til flere malerier: de to bygninger betragtet frontalt og med tomrummet imellem dem som billedets centrum. Gennem portåbningen kunne han se tværs over havnen mod det egentlige København. Men på malerierne er udsynet stærkt begrænset på grund af tåge - hvilket kun yderst sjældent er tilfældet i virkeligheden. Herved bliver den knugende tomhed det centrale motiv i billedet.

I dette maleri, der er ufuldført og udateret, ses antydninger af master, som muligvis - og muligvis ikke - skulle trækkes tydeligt op. På et andet maleri, som han udførte i 1902 (privat­eje), ses masterne på et enkelt skib, mens man i et tredie fra 1907 (privateje) intet ser mellem husene ud over tomheden. Ved udførelsen af denne version af motivet har han støttet sig til et bevaret fotografi, der viser de to bygninger i præcis samme synsvinkel - deraf de lidt "skæve" perspektiviske linier i arkitekturen. I de to andre malerier er synsvinklen forskudt en anelse, hvilket antyder, at de begge kan være udført bagefter dette billede, måske med støtte fra et andet fotografi.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 140.5x146.5 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Vilhelm Hammershøi

Tags

SMK

Brugertags

Relaterede emner