• Dansk Kulturarv

Bretagne-pige ordner planter i et drivhus, 1884

Beskrivelse

Anna Petersen (1845-02-20-1910-10-06)

På Anna Petersens tid havde kvinder hverken stemmeret eller adgang til kunstakademiet.At kvinden her ikke arbejder, men tænker, er kunstnerens manifestation af, at kvinder er selvstændige reflekterende væsner.

Omplantning
Pigen, der ordner planter i et drivhus ordner ingenting, mens hun bliver malet. Måske fordi hun står model, men også fordi hun viser, at hun har et indre liv af en sådan styrke, at hun ikke bare kan arbejde. At male kvinder med et selvstændigt følelsesliv i 1880’erne er en klar manifestation af, at kvinderne er begyndt at opnå en ny selvforståelse. De er ikke blot mandens ejendom eller ureflekterede driftsvæsner. Denne kvinde er sin egen og hun forstår at kultivere naturen. Hun lever i en virkelighed, hvor det er tid at plante om, for at de nye planter kan gro, både på det konkrete plan og i overført betydning.

"Hvad vi vil"Anna Petersen var ven med Anna Ancher, Marie Luplau, Emilie Mundt og Bertha Wegmann. De havde hverken adgang til at komme på Kunstakademiet eller stemmeret, men ønskede det brændende, i det mindste for de kommende generationers kvinder. Alligevel klarede Anna Petersen sig godt som kunstner i en periode. Marie Luplau skrev i tidsskriftet "Hvad vi vil. Organ for Kvindesagen - Fredssagen - Arbejdersagen" i 1889 om Anna Petersens malerier, at de kunne virke lidt tørre i det, men at hun var særlig god til at arbejde med "Billedets Stemning". Trods støtten fra vennerne, som også talte den indflydelsesrige J.F. Willumsen, solgte Anna Petersen ingen værker til museer mens hun levede og hun led af en tiltagende "nervøs rastløshed", der gradvist berøvede hende arbejdsevnen.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 110x121 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Anna Petersen

Tags

SMK

Brugertags

Relaterede emner