• Dansk Kulturarv

Den sårede Filoktet, (1775)

Beskrivelse

Nicolai Abildgaard (1743-1809)

Fra 1772 opholdt Abildgaard sig fem år i Rom på et stipendium, han havde fået af Kunstakademiet i København. Her udførte han fremstillingen af sagnhelten Filoktet, som på grund af sine smerteskrig over et stinkende sår efter et slangebid blev efterladt af sine våbenfæller på en græsk ø under den trojanske krig.

Udfordring af nyklassicismen
Den dominerende og knæsatte strømning i periodens figurmaleri var nyklassicismen med dens betoning af selvbeherskelse og ro. Abildgaard udfordrer her dette mønster med sin fremstilling af en krop, som er krampagtigt krumbøjet over sin egen smerteakse, og som med anspændt muskulatur og forvredne lemmer synes klemt sammen inden for billedfeltets afgrænsning.

Avantgarde, patos og Weltschmerz
Med 1770’erne kom der forstærket vægt på de store lidenskaber i den nordeuropæiske "avantgarde", og denne nyorientering satte sig spor i Abildgaards miljø i Rom. Interessen for patos og Weltschmerz ses tydeligt i hans værker fra denne tid.

I dette tilfælde har han brugt et antikt hovedværk som forbillede for sin formidling af Filoktets tilstand: Den Belvederiske Torso i Vatikanmuseet har været forlæg for den plastiske og manierede fremstilling af sagnheltens overkrop, og dermed forlenes Abildgaards stilistiske nybrud med træk fra et værk, som nyklassicismen havde kanoniseret – uden at spændingerne i maleriet derved mindskes.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 175.5x123 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Nicolai Abildgaard

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner