• Dansk Kulturarv

Frederik V i rustning og med elefantordenen, 1754

Beskrivelse

Jacques François Joseph Saly (1717-1776)

Frederik 5.s buste er et typisk, repræsentativt fyrsteportræt. Hovedet knejser fornemt med en let drejning. Elefantordenen angiver den særligt høje rang og rustningen den militære lederstilling. Bustens afskæring skjules af den løst draperede kappe, hvis flig når helt ned til soklens underste kant.

I forbindelse med planerne om at rejse en rytterstatue af Frederik 5. på Amalienborg Slotsplads henvendte giveren - det Asiatiske Kompagni med Hofmarskal A.G. Moltke i spidsen - sig til den berømte franske billedhugger Edme Bouchardon (1698-1762). Projektet var et prestigeprojekt, og fra dansk side ønskede man sig det ypperste inden for europæisk billedhuggerkunst til både kompagniets og kongens ære. Bouchardon måtte dog afslå, da han var optaget af arbejdet med Ludvig 15.s, nu tabte, rytterstatue i Paris og anbefalede i stedet sin yngre kollega Saly (1717-76).

Saly takkede ja og Frederik 5.s buste her kan betragtes som et forarbejde til ryttermonumentet.

Saly fik efter ankomsten i 1753 anvist bolig på det nyoprettede kunstakademi på Charlottenborg. I 1754 blev han akademiets direktør og gennemførte, efter det franske akademis forbillede, en række nye bestemmelser og ændringer til en ny fundats af 1758. Saly var hermed direkte med til at skabe grundlaget for det, der skulle blive dansk kunsts guldalder.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Brændt ler, støbt ca.1760, x101.5 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Jacques François Joseph Saly

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner