• Dansk Kulturarv

Kristus i de dødes rige, 1891

Beskrivelse

Joakim Skovgaard (1856-1933)

Skovgaard opfattede sin kunstnergerning som et kald, hvor kunsten skulle arbejde så overbevisende som muligt for Gud. I dette billede vises Jesus i de dødes rige som den almægtige kraft, der til stadighed kan frelse menneskeheden.

Efter korsfæstelsen stiger Kristus påskelørdag ned i dødsriget for at befri de fortabte. Med Adam og Eva forrest rækker de navnløse døde deres hænder op mod lysbringeren, der træder på dødens og det ondes symboler, medens en mørk skikkelse øverst til venstre flygter fra lyset.

Et litterært udgangspunkt
Det litterære udgangspunkt var N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) gendigtning (1837) af Cædmons oldengelske kvad om helvedesstormen, I Kvæld blev der banket på Helvedes Port. Skovgaard opfattede sin kunstnergerning som et kald, og opgaven gik ud på at lade den store kunst arbejde så overbevisende som muligt for Gud og kristendommens udbredelse.

Et personligt vidnesbyrd
Som et dybt forankret personligt vidnesbyrd insisterer Skovgaard på Kristus som den almægtige kraft, der stadig kan udkæmpe titaniske slag for menneskehedens skyld. Med mobiliseringen af den store stils patosformler og kompositionel dynamik, kombineret med hans sans for enkle, dekorative linjeforløb, lykkes det Skovgaard ikke bare at skabe et billede af sjælden overbevisningskraft, men også at give sit personlige bud på, hvordan "den store stil" stadig er i stand til at generere et vedkommende kunstnerisk udsagn.

Samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen
De dødes rige med den anonyme skare af dødningelignende mennesker, der efter lang tid i åndløs mørke trænger sig frem mod det udfriende lys, er måske Skovgaards samtidsallegori over periodens tvivl og usikre famlen.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 489x351.5 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Joakim Skovgaard

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner