• Dansk Kulturarv

Lange skygger. Kvæg på Saltholm, 1890

Beskrivelse

Theodor Philipsen (1840-1920)

De korte, farvemættede penselstrøg får billedet til at vibrere af lys, farve og atmosfære. Philipsen er dog ikke impressionist i fransk forstand. "Det moderne liv" interesserede ham ikke.

I sine malerier vender han det nærmest ryggen til fordel for det overskuelige liv i naturen, ofte formet som denne næsten oversanselige hyldest til lysets altdominerende magt. Det er ikke køerne, men solen og solens kraft, der er det egentlige motiv.

Den store fornyer
I fortællingerne om den danske malerkunsts historie tildeles Philipsen rollen som den store fornyer. Det var ham, der fra sit udgangspunkt i senguldalderens landskabs- og dyremaleri førte dansk kunst ud af de tilrøgede saloner og åbnede de franske døre til et meget mere moderne lys- og farvemættet maleri.

Philipsens impressionisme
Besøg på impressionistudstillingerne i Paris, mødet med Sydens sol på rejser til Spanien og Italien og ikke mindst venskabet med Paul Gauguin (1848-1903) i midten af 1880’erne var vigtige for Philipsens tilegnelse af impressionismen. Philipsens originalitet beror på evnen til at tillempe og udvikle den impressionistiske palet i overensstemmelse med den danske natur og det danske vejr.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 81.5x61 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Theodor Philipsen

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner