• Dansk Kulturarv

Sjællandsk landskab. Åben egn i det nordlige Sjælland, 1842

Beskrivelse

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)

Lundbye har her bestræbt sig på at indkredse den generelle karakter i dansk natur og forsøger med titlen at betone motivets almene karakter. Værket rummer dog stadig, som så mange af Lundbyes værker, en snoet og uoverskuelig vej, som af flere tolkes som udtryk for kunstnerens egen kringlede natur.

I sommeren 1841 malede Lundbye to studier af det let bakkede, åbne landskab nær Frederiksværk, hvor en mindre skov ses midt i billedet mellem de græsklædte småbakker. I den følgende vinter lagde han de to studier til grund for dette maleri, som imidlertid på afgørende måde adskiller sig fra forarbejderne. I sin stræben efter at indkredse den generelle karakter i den danske natur har han ladet det konkrete motivs særpræg fortone sig mere end tidligere - man aner kun lige akkurat kendetegnene fra oliestudierne. De enkelte elementer er blevet forskudt i forhold til hinanden, og linjeføringen er trukket markant op. Der er "Simpelhed og Storhed i Linierne", som kunsthistorikeren Niels Lauritz Høyen talte om i 1838, da han anmeldte et andet af Lundbyes sjællandske landskaber. Lundbye havde i et par år arbejdet mod på én gang at forenkle motivet og berige det med mange detaljer, og denne bestræbelse har her nået en foreløbig kulmination i hans kunst.

I kunstnerisk henseende har Lundbye fjernet sig fra sit udgangspunkt, Købke. I den panoramiske skildring af naturen og den stort anlagte linjeføring kan man snarere se påvirkning fra den holstenske landskabsmaler Louis Gurlitt, der viste lignende bestræbelser i flere af sine malerier. En væsentlig tilføjelse i forhold til studierne er forgrundens mosgroede sten og forblæste småbuske, der sætter den fjerne baggrund i relief. Den store glæde, Lundbye har lagt i skildringen af denne del af billedet, står givetvis i gæld til den norske maler J. C. Dahl. Den vigtigste ændring i kompositionen er dog indføjelsen af vejen. Et gennemgående træk i en række af Lundbyes malerier er netop denne vej, der slynger sig gennem landskabet, og hvis endelige bestemmelse ikke kan overskues. Når man tager Lundbyes urolige og søgende sind og mange eksistentielle overvejelser i betragtning, er det fristende at tolke vejen som symbol på det endnu uafklarede mål med hans liv.

Da Lundbye valgte motivet, søgte han uden tvivl et landskab, der virkede uberørt og oprindeligt. Men han har dog ikke her fundet et stykke natur, der ikke bærer præg af menneskets færden. På Sjælland var det åbne land næsten alt sammen landbrugsland. Han har dog undgået de opdyrkede marker og har i stedet valgt det mere vildtvoksende overdrev. Lundbye udstillede maleriet i 1842 og gav det titlen Siællandsk Landskab for at betone motivets almene karakter - undertitlen er en senere tids tilføjelse som præcision af lokaliteten.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 127.5x94.5 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Johan Thomas Lundbye

Tags

SMK

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner