• Dansk Kulturarv

Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838

Beskrivelse

Christen Købke (1810-1848)

Billedet er skabt i en tid, hvor de nationale strømninger tog et kraftigt opsving. Værket dyrker således også det stemningsfulde og romantiske, og med flaget understreges det, at det er et dansk forstadslandskab, vi betragter.

På en stille sommeraften står to unge kvinder på en bådebro og ser efter en robåd, der langsomt fjerner sig på søen. Der udspiller sig ikke noget egentligt optrin, men alligevel fortælles der en historie. Det er en historie uden ord og handling, blot et stemningsbillede, hvor temaet anslås: afsked og adskillelse. At selskabet i båden i virkeligheden ikke kunne komme særlig langt væk på den lille sø, er helt uden betydning for billedets udsagn.Maleriet hører - trods sit forholdsvis beskedne format - til blandt Købkes store, gennemarbejdede kompositioner.Til grund for billedet ligger den lille oliestudie af den samme udsigt, foruden flere tegninger, hvor han på væsentlige punkter justerede motivet. Købke har nok støttet sig til forarbejderne, men han har strammet kompositionen og trukket alle linjer op, lige fra søbredden til flagstangen. Den ikke særlig iøjnefaldende forstadsnatur virker nu statelig og monumental. Farveholdningen har han endvidere ændret radikalt. Olieskitsens varme præg med den lette lyse blå farve i himlen og vandet og de gulgrønne nuancer i græsset og træerne er i det store billede erstattet af en køligere tone. Himlen har fået et svagt grønligt skær i den kolde blå farve, og søen en let rødviolet (hvilket tager sig ud som en optisk umulighed, men rent faktisk stadig kan iagttages ved søen, når solen går ned til højre for billedudsnittet). Den ændrede farveholdning er med til at betone, at også tidspunktet på dagen er flyttet. Studiens solskinsdag er erstattet af en mere stemningsfuld og poetisk sen eftermiddag kort før solnedgang (ved en forglemmelse kommer lyset dog stadig fra venstre, dvs. syd!). Der er kommet klart romantiske toner i billedet, og skildringen er hævet over den jævne hverdag.

En vigtig tilføjelse i billedet er flaget. Det er med til at gøre kompositionen mere markant, ligesom den røde farve afvejer de kølige nuancer. Samtidig styrker flaget det stemningsfulde og romantiske i billedet og understreger, at det er et dansk forstadslandskab, vi betragter, og det knytter maleriet til de nationale strømninger, der netop på denne tid tog et kraftigt opsving.

Købke lod et beslægtet maleri fra Sortedamssøen udstille på Charlottenborg i 1838, hvor det blev vel modtaget af anmelderen ved Portefeuillen for 1839. Han viste dog ved den lejlighed, at han ikke havde haft sans for malerens tidligere arbejder: "Næsten i alle sine Arbeider har denne Kunstner udmærket sig ved samvittighedsfuld Sandhed og Simpelhed, men desværre ogsaa ved en iøinefaldende Ligegyldighed for Valget af sine Fremstilligner, hvilket Sidste vistnok er noget høist dadelværdigt, da Naturen besidder meget kjedeligt og uædelt, som ikke kan være nogen værdig Gjenstand for Kunsten. Med Glæde see vi derfor i dette Maleri et Valg, der er Kunstnerens Pensel værdig; den rolige, dæmrende Sommeraften er fortræffeligt udtrykt, Sollyset, som falder paa træerne til venstre, varmt og skuffende [dvs. illuderende]; Figurerne godt tegnede, og Aftenens dunkle Skygger synes efterhaanden at liste sig frem over Egnen. Det Hele er en yndig Idyl, ved hvilken vi gjerne dvæle."

Maleriet blev købt af Den kongelige Malerisamling (nu Statens Museum for Kunst) i 1839 - som det første af de to, der blev erhvervet i malerens levetid.

læs mere og download på SMk

TEKNISK INFORMATION

Olie på lærred, 71.5x53 cm

RETTIGHEDER

http://www.smk.dk/copyright/creative-commons/

Kolofon

Artist
Christen Købke

Relaterede emner