Henter afspiller ...

Økonomiske tænkere 9:16

7. juni 1997

Beskrivelse

Ole Bruus har en samtale med professor Jesper Jespersen om den engelske Cambridge-økonom Joan Robinson (1903-83). Det drejer sig om markedet, konkurrencen og de begyndende teorier om prisdannelse på disse vilkår. Om forskellen på fuldkommen konkurrence og agressiv konkurrence. Robinsons værker kom i begyndelsen af 1930'erne, hvor vareudbuddet var blevet stærkt differentieret og øget i forhold til tidligere tider. Det drejede sig nu om konkurrerende mærkevarer, der solgtes ved hjælp af store reklamekampagner. Om samfundsmæssige omkostninger ved prduktion, hvor omkostningerne ikke indregnes i varens pris.

Relaterede emner