Henter afspiller ...

Økonomiske tænkere10:16

14. juni 1997

Beskrivelse

Ole Bruus har en samtale med professor Jesper Jespersen om den britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946). 1. del. Keynes var nok dette århundredes mest indflydelsesrige økonomiske tænker. Biografiske detaljer om Keynes. Han kritiserede i 1919 sejrsmagternes hævntørst over for de slagne tyskere, især krigsskadeserstatningernes størrelse.

Relaterede emner