Henter afspiller ...

INITIATIV

7. maj 1940

Beskrivelse

Reportage tilrettelagt af SVEND CARSTENSEN. Om ordet initiativ - dets betydning mm. Netop i denne tid har vi brug for initiativ. Højesteretssagfører VALDEMAR HVIDT, LAB (Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse), om landsforeningens opgaver. Først og fremmest haft til formål at fremme det private initiativ. Om LABs organisation mm. Der lægges især vægt på at skaffe mere arbejdskraft ud til landbruget. Gennem indsamling af affald skaffes der råstoffer - og man agiterer for anvendelse af dansk brændsel. Der er ikke råd til at lade noget gå til spilde. Generaldirektør, ingeniør JØRGEN SAXILD, Kampsax - introduceres med stor applomb - vi danske havde håbet på at kunne forblive neutrale, men livet skal leves - også nu. En mere konstruktiv indstilling nødvendig. Vi danske har altid kunnet overvinde kriser. Vort forordningsglade bureaukrati må indse, at initiativet er vigtigere end en retfærdig fordeling - og initiativet skal have sin løn. Vi har endnu adgang til en del markeder. Særligt på det åndelige område er der brug for initiativ. Statsminister THORVALD STAUNING åbner udstillingen 'DU KAN' i Rådhushallen i København. 'Vi har brug for initiativ nu'. Takker dem, der har lavet denne udstilling. Bifald (cleansound). Fra Rådhushallen. JENS MØLLER JENSEN taler: 'Netop nu gælder det om at vi alle viser, at det kan nytte. Initiativet er medfødt for et sundt menneske - ka' selv, siger vi alle'. Om lille dreng, der skovlede sne med en askeskuffe. 'Prøv, prøv og prøv igen - sådan må vi arbejde'. Videre reportage fra udstillingen og de nye opfindelser. Gartneriarbejder NØTZEL har opfundet en sugekop til døre. Samtale med jord- og betonarbejder FREDERIK V. FREDERIKSEN, der har opfundet en sikkerhedsgashane / gashanesikring. Arbejdsmand LARSEN har opfundet noget isolationsmateriale, der er ild- og vandfast, som produceres af affaldspapir. ANKER ANDERSEN har fremstillet vandhaner i smukke farver af bakelit / galalit. Den konservative politiker JOHN CHRISTMAS MØLLER taler fra Slotsholmen: 'Vor første opgave er at klare vor økonomi så godt som muligt'. Om førkrigshandelen. '9. april (19400409) betyder en fuldstændig omlægning. I jo højere grad vi selv kan lave tingene, jo bedre er det. Derfor kaldes der i dag mere end nogensinde på den enkeltes initiativ. Vi plejer at kunne stå sammen og løse opgaverne'.

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner