Henter afspiller ...

LANDET RUNDT

2. juni 1948

Beskrivelse

Forskellige indslag til udsendelsen 'Landet rundt'.
Bånd 1:
1. Fra dragonkasernen i Randers. Premierløjtnant PETERSEN fortæller om kasernens fire Københavnske feriedrenge.
2. Fra 6. juli festen i Fredericia. Musik: 'Dengang jeg drog afsted'. Optog. Tale af forsvarsminister RASMUS HANSEN. Havnefoged SCHMIDT fortæller. Optaget 6.07.48 (480706).
Bånd 2:
3. Til strandfest i Aså i Nordjylland.
4. Fra Hjallerup marked. En spillemand fortæller og spiller bl.a. 'Præstens ged'. Hestehandel i kroen. Kromanden fortæller om drikkeriet før og nu. Samtale med musikanter. Larm i kroen - fulde folk (cleansound).
5. Besøg på en moderne gård i Bramstrup.
Bånd 3:
6. Samtale med ejeren af en krebsedam.
7. Tre gamle vendelboer, som for første gang er København, fortæller og synger.
8. Samtale med den invalide konditor SVEND HANSEN, Århus, der skal på ferie til Paris.
Bånd 4:
9. Ingeniør TAGE NIELSEN om fjernsyn.
10. Fra Norsminde, hvor der i 1875 blev opsat en buste af kong Frederik den VII. Kroejer ALRØE fortæller om Frederik VII og sin far. Begge var veteraner fra 3-års krigen.
11. Samtale med den 100 årige fru MARIE CHRISTENSEN i Eltang (født 1848).
12. Brudstykke af en samtale med en feriedreng.

Relaterede emner